Svårt att lösa klimatknutar

Foto: AP och HENRIK HANSSON
torka och översvämning Om jordens medeltemperatur ökar mer än två grader är klimatkrisen ett faktum.
KOLUMNISTER

Det är svårt.

Det blir dyrt.

Men alternativet till ett världsomspännande klimatavtal kan vara torka, översvämningar, mer fattigdom och folkvandringar.

På måndag börjar klimattoppmötet i Köpenhamn. 192 FN-länder möts för att rädda klotet från mer värme. Höjd temperatur innebär mer torka, fler svåra översvämningar, fattigdom, flykt och enorm kapitalförstöring.

Om målet är vetenskapen och världens rikaste länder redan överens. Jordens medeltemperatur får öka högst två grader jämfört med förindustriell tid. Annars är det kris.

En halv grad är redan intecknad, så mycket har temperaturen ökat sedan 1750. Lite till och Arktis antas bli isfritt under somrarna. Vid tre grader hotar massutrotning av djur och växter.

Men hur begränsar man uppvärmningen till två grader? EU vill sänka utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020. Jämförelseåret är 1990. USA har andra ambitioner, Kina och Indien ett tredje alternativ.

Hoppet om ett juridiskt bindande avtal som ersätter Kyotoprotokollet, som bara gällde i-länderna, är redan ute.

Vad statsminister Fredrik Reinfeldt, en nyckelspelare på mötet som EU:s ordförande, vill är i stället att man i Köpenhamn gör en politisk överenskommelse som senare blir bindande.

Men knäckfrågorna är många även för ett politiskt handslag.

Avtalet ska omfatta alla länder och alla viktiga frågor.

2-procentsmålet ska ligga inom räckhåll. Men om nya vetenskapliga rön visar att så inte är fallet ska avtalet kunna skrivas om.

U-länderna kräver betalt av i-länderna. EU har räknat ut att det om tio år handlar om drygt 1 000 miljarder kronor per år. Beskattning av flyg och sjöfart, utsläppsrätter och kanske en global koldioxidskatt kan vara finansieringskällor.

Modern teknik till u-länderna. Alla är överens om att tekniköverföring krävs. Men u-länderna vill använda patent utan att betala för dem. I-länderna säger nej.

Snabbstart för u-länderna. Pengar, kanske 50 miljarder per år, till u-länderna från och med i år till och med 2012 då det nya klimatavtalet träder i kraft.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) åker till Köpenhamn nästa lördag. En vecka före julafton landar stats- och regeringscheferna. Då har de ett dygn på sig att lösa de sista knutarna.

Det låter, tyvärr, riktigt, riktigt besvärligt.

FAKTA

Fem smarta saker att säga vid middagsbordet i kväll…

”Julen är inte jämställd.”

81 procent av kvinnorna julpyntar, 5 procent av männen julstädar, 45 procent av männen lagar julmat och 2 procent av kvinnorna klär ut sig till tomte. Allt enligt en undersökning som beställts av Novus opinion från TCO.

”En av dem är felavlönad.”

EU:s president Herman Van Rompuy får 256 000 kronor per månad, 90 procent mer än Reinfeldt som har 135 000. Men Reinfeldt kan kickas när som helst av riksdagen. Presidenten däremot sitter tämligen säkert i minst 2,5, kanske 5 år.

”Schweizarna har bitit sig i tummen.”

I folkomröstningen om minareter i Schweiz var 57,5 procent för ett förbud. Men enligt både Europarådet och FN är religionsfrihet en grundläggande rättighet. Enligt europastadgan får den enbart begränsas av säkerhetsskäl.

”I det fallet är mitt hem min borg.”

Särskilt Socialdemokraterna och Moderaterna satsar på dörrknackning och telefonsamtal för att nå väljarna. Men de slår redan bakut, 80 procent vill varken att partierna ringer eller knackar på. Brev i lådan får däremot godkänt.

”Ekoskinka, då får man köa.”

Redan förra året ökade Scans försäljning av ekologiska julskinkor med 150 procent. Efter Djurrättsalliansens avslöjanden om grisfarmerna har intresset ökat ytterligare. Ängavallens är redan slut, men man kan köa för återbud.

Veckans citat

Jag tycker att regeringen ska skicka ned folk som sitter här i Saabs lokaler. Det skulle skynda på processen med Saab.

Mona Sahlin (S) vill att tjänstemän från regeringskansliet flyttar till Trollhättan för att snabba på förhandlingarna med en ny ägare.

Där sötvatten och saltvatten möts, där frigörs det energi.

Norska Statkrafts vd Bård Mikkelsen tror att han hittat ett nytt sätt att skapa el, direkt ur vatten.

ARTIKELN HANDLAR OM