Nu får du rätten till din egen död

KOLUMNISTER

Du hade redan rätten till ditt liv.

Nu får du även rätten till din död.

Det är innebörden av Socialstyrelsens svar till Kim som i 26 år varit beroende av sin respirator för att kunna andas.

Under förutsättning att du respekterar lagar och förordningar har du rätt att utforma ditt liv precis som du vill.

Med döden har det varit tveksammare. I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen har både patienter och vårdpersonal fått allt svårare att dra gränsen, vad är tillåtet och vad är förbjudet?

Aktiv dödshjälp är inte tillåtet i Sverige. Det är därför en narkosläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus står åtalad för att ha dödat spädbarnet Linnea. Hon misstänks för att ha injicerat narkosmedlet Tiopental i den lilla flickan.

Men gränsen mellan aktiv och passiv dödshjälp är inte alltid lätt att dra. Det var därför Kim, 32, skrev till Socialstyrelsen och bad att få slippa den respirator som hjälpt henne att andas under det senaste kvartsseklet. Hon vill inte leva men läkarna vägrade att dra ur sladden.

Företrädare för läkarnas olika organisationer hyllar nu Socialstyrelsens svar till Kim som de tycker är klar-görande. I korthet går det ut på följande:

Vård ska alltid utformas i samråd med patienten.

Vård som patienten inte vill ha ska inte ges. Givetvis under förutsättning att det inte handlar om tvångsvård med stöd i lagen.

Under förutsättning att patienten är väl informerad om alternativen och har möjlighet att själv fatta beslut så ska livsuppehållande åtgärder antingen avbryta. Eller inte alls sättas in.

En döende patient har rätt till smärtlindring och ångestdämpade medicin.

Den som är vid sina sinnens fulla bruk kan alltså från och med nu avstå från livsuppehållande åtgärder. Kim har, precis som du, fått rätt till sin egen död.

Socialstyrelsen gör redan en översyn av sina råd för livsuppehållande åtgärder vid livets slut. Men med svaret till Kim tycks de inblandade tycka att de fått besked i den mest brännande frågan. Det går, om patienten vill det, att avbryta behandlingar utan att bli åtalad för brott.

I Sverige är ordet dödshjälp närmast bannlyst. Möjligen är det därför socialminister Göran Hägglund (KD) slår ifrån sig alla krav på att utreda vad den nya medicintekniken innebär för vården av döende.

Men oavsett vilka ord man använder är det är fortfarande olagligt att aktivt påskynda döden. Däremot befrias patienter som vill slippa hjälp att leva från den livsuppehållande hjälpen.

Kim säger att hon är glad. Det känns bra – även om hon skulle vara den absolut enda som vill slippa hjälp att leva.

ARTIKELN HANDLAR OM