Tuppen Borg bjöd upp de rödgröna till en svängom

”Valtersson var inte alls avvisande. Hon följde efter Borg. Men tog därefter något steg tillbaka”

KOLUMNISTER

Riksdagens budgetdebatt liknade en parningslek för fåglar.

Men arterna hade ovanliga namn.

De hette Borg, Östros och Valtersson.

Debatten om regeringens förslag till nästa års statsbudget var riksdagens första stora efter valet för tre veckor sedan.

Det var alltså första gången som politikens stora elefanter, finansminister Anders Borg (M) och riksdagspartiernas ekonomiska talesmän, möttes sedan väljarna sa sitt.

Den som hade väntat sig rafflande uppgörelser fick vänta förgäves. Den svenska politiken har gått in i en ny fas.

Regeringen har inte längre stöd av en majoritet i riksdagen. Den behöver hjälp från minst ett parti för att vara säker på att få igenom sina förslag.

De har själva pekat ut Miljöpartiet, i går representerat av Mikaela Valtersson. Och Socialdemokraterna, under debatten företrädda av Thomas Östros.

Regeringens behov av samarbete, och oppositionens önskan om inflytande, satte klar prägel budgetdebatten. Den fick drag av en parningslek för fåglar.

Tuppen Borg dansade fram ett par steg mot hönan Valtersson. För att sedan ta ett litet steg tillbaka. Valtersson var inte alls avvisande. Hon följde efter Borg. Men tog därefter något steg tillbaka.

Samma tveksamma, men välvilliga mönster, följde tuppen Östros. Ett steg mot Borg, och ett halvt steg tillbaka.

Mikaela Valtersson meddelade att MP är berett att ta ansvar.

Men inte villkorslöst. En vassare klimatpolitik än regeringens och stopp för möjligheterna att utförsäkra människor ur sjukförsäkringen, var hennes krav för att gå från lek till allvar.

Östros slog fast att det krävs kompromisser. Även han satte upp stopp för att utförsäkra sjuka på kravlistan. Liksom större satsningar mot arbetslösheten.

Anders Borg var mycket välvilligt inställd, åtminstone på ett teoretiskt plan. Däremot markerade även han att det finns en bortre gräns för hur långt regeringen kan gå.

Statens finanser måste gå med överskott senast 2013. Arbets-linjen ska prioriteras. Satsningar för klimatet får inte ödelägga landsbygden.

Däremot kan sjukförsäkringen både utvecklas och förbättras, enligt finansministern.

De första stegen togs i går. Men får Anders Borg till det med Mikaela Valtersson, eller inte? Och får även Thomas Östros vara med?

Svaren kommer. Men det dröjer åtminstone några veckor. Trevarna ska övergå till kramar innan det blir förlovning. Eller partnerskap.

ARTIKELN HANDLAR OM