– Arkelsten borde avgå

Hon har visat prov på både pinsam aningslöshet och ytterst dåligt omdöme

Foto: ULF HÖJER
’det finns gränser’ ”Man ska vara medveten om att det hela tiden finns gränser”, säger Fredrik Reinfeldt om Sofia Arkelstens bjudresa.
KOLUMNISTER

Sofia Arkelsten borde gå.

Att som miljötalesman låta sig bjudas på utlandsresa av oljebolag och kärnkraftslobby är inte bara omdömeslöst. Det är – ursäkta uttrycket – korkat.

Jag tillhör inte dem som tycker att människor ska avgå för minsta lilla felsteg. Människor gör tyvärr fel, hela tiden. Konsekvenserna behöver inte bli värre än en rejäl offentlig näsbränna.

Men Sofia Arkelsten har som riksdagsledamot och miljöpolitisk talesman (M) under förra mandatperioden visat prov på både pinsam aningslöshet och ytterst dåligt omdöme.

Hon lät sig 2008 bjudas på två utlandsresor. Av oljebolaget Shell för att träffa studenter, forskare och delta i ett seminarium. Och av en lobbyorganisation för kärnkraft till Finland för att delta i ett annat seminarium.

Riksdagens ledamöter har mycket stora möjligheter att resa utomlands. Inom ramen för partistödet får partierna i riksdagen 5 000 kronor per ledamot och år.

Därutöver finns 50 000 kronor per mandatperiod för enskilda resor. Ledamoten ansöker hos vice talmännen och får oftast ja.

Till det ska läggas 60 000 per mandatperiod för resor inom utskottets ram.

Hade miljö- och jordbruksutskottet, talmännen eller moderaterna tyckt att det var superviktigt att Sofia Arkelsten skulle träffa miljöstudenter och kolla på finsk kärnkraft hade hon alltså mycket lätt kunna få kostnaderna betalda av riksdagen.

Shell är ett av världens största oljebolag. Det har hundratusen anställda i 90 länder och utvinner och säljer fossil energi. Shell bidrar därmed höggradigt till utsläppen av växthusgaser som leder till att jorden blir varmare.

Sverige vill vara ett föregångsland på klimatområdet. Bland annat har Fredrik Reinfeldt, som EU:s ordförande, internationellt pläderat för större och snabbare minskningar av koldioxidutsläppen.

Men när Shell och kärnkraftsivrare bjuder in Sofia Arkelsten hör hon trots det inga varningsklockor. Det är gränslöst naivt och aningslöst. Shells idé är sälja olja och bensin, kärnkraftslobbyisterna vill bygga mer atomkraft. Förstod Arkelsten verkligen inte det?

Många förfasar sig över att Arkelsten nämnt Shell i en riksdagsdebatt och på sin blogg. Men jag har svårt att inse att det hon sa eller skrev är särskilt upprörande.

Däremot borde hon, om inte förr, anat ugglor i mossen när Shell försåg henne med en egen värd under Frankrikeresan. En riksdagsledamot från Sverige, VIP? Knappast.

Den som inte förstår att man ska avstå från bjudresor från storföretag och intresseorganisationer inom det egna politikområdet bör inte vara riksdagsledamot. Så enkelt är det.

Eller för att uttrycka det som finansdepartementets regelsamling ”Om mutor och jäv”:

”En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete”.

Därför bör Arkelsten avgå. Innan hon gör något som är ännu värre.

FAKTA

Så tycker partierna om bjudresor

Det har framkommit att Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten har låtit sig bjudas på en resa till Frankrike av oljebolaget Shell. Tycker du att hon på grund av detta bör avgå eller tycker du inte det ?

Vänsterpartiet

”Våra resor betalas aldrig av främmande stater eller privata företag.”

Ur Vänsterpartiets riksdagsgrupps beslut om riktlinjer.

Socialdemokraterna

”Tacka alltid nej till allt som kan uppfattas som att du kan tänkas bli påverkad eller uppfattas bli påverkad av en förmån. Att du själv har uppfattningen att du inte påverkas om du tar emot förmånen hjälper inte.”

Policy antagen av Socialdemokraterna i riksdagens gruppmöte den 23 mars 2010.

Miljöpartiet

– Riksdagsledamöterna instrueras att inte ta emot något mer än en lunch, säger Magnus Johansson, sammankallande till MP:s partistyrelse.

Centerpartiet

”Centerpartiet accepterar inte gåvor eller sponsring som på grund av utformning, erbjudande eller omständigheterna i övrigt kan utgöra muta/bestickning.”

Ur Centerpartiets policy för förtroendevalda.

Folkpartiet

– Generellt gäller att man ska vara restriktiv till resor betalda av företag. Men det är upp till var och en, ”är detta relevant för mig som riksdagsledamot?”, säger Margareta Bosved, kanslichef i riksdagen. FP har inga skrivna riktlinjer om resor och mutor.

Kristdemokraterna

– Man måste titta på vad som är syftet med inbjudan. Men jag har svårt att se så hemskt många exempel där det är okej med en betald resa, säger Helena Höij, chef för Kristdemokraternas riksdagskansli. KD har inga skrivna riktlinjer om mutor och resor.

Moderaterna

– Moderaternas riktlinjer säger att det viktiga är att resans innehåll är relevant för uppdraget som riksdagsledamot, säger partiets presschef Carl Johan Swanson, som inte vill ”gå in på” när riktlinjerna antogs.

Sverigedemokraterna

– Resor betalda av företag accepterar vi inte. Märker man att det är en resa som går ut på att man ska verka för dem som står bakom resan ska man avstå. Vi har antagit detta förhållningssätt i riksdagsgruppen, säger SD:s gruppledare i riksdagen, Björn Söder.