Det svänger om sossarna

Mellin: Partiet har helt bytt politik – på ett år

KOLUMNISTER

För ett år sedan var Rut-avdraget pest och skulle avskaffas.

Nu vill Håkan Juholt behålla det.

Den som lade sin röst på Socialdemokraterna i valet får i dag en annan politik.

I dag presenterar Socialdemokraterna, Håkan Juholt och den ekonomiske talesmannen Tommy Waidelich, sitt alternativ till regeringens politik.

Spänningen är på topp.

Inte bara för att det är nu man ska kunna skönja konturerna av de nya socialdemokraterna. Utan också för att riksdagsmännen tvingade ledningen att backa från sitt första, mer högerinriktade förslag.

Det man kan konstatera är att den som i valet förra året lade sin röst på Socialdemokraterna inte får samma politik i dag som den man röstade på.

Då skulle alla, utom pensionärerna, få höjd inkomstskatt. Då skulle ersättningen från a-kassan höjas mer och avgiften bli ännu billigare.

Då skulle ersättningen från sjukförsäkringen bli betydligt generösare än partiet föreslår i dag.

Men den största förändringen gäller avdraget för hushållsnära tjänster.

För ett år sedan ansåg Socialdemokraterna att det var pest och skulle avskaffas.

– Vinner vi valet kommer det att tas bort. Det finns ingen ovisshet i det, sade dåvarande partiledaren Mona Sahlin, som ansåg att avdraget både var orättvist och fel.

Ett år senare har partiet alltså ändrat sig. Men taket på skatteavdraget ska sänkas från 50 000 till 25 000 kronor.

Och senare begränsas det till barnfamiljer och äldre.

Ett år i politiken är en halv evighet.

Det har än en gång besannats.

FAKTA

SÅ HAR S-POLITIKEN FÖRÄNDRATS

A-kassan

För ett år sedan: Taket i a-kassan ska höjas så att ersättningen för den som tjänar 25 000 kronor i månaden motsvarar 80 procent av lönen. Avgiften sänks till 80 kronor i månaden för alla.

Nu: Taket i a-kassan ska höjas så att ersättningen blir 750 kronor om dagen efter de första 100 dagarna. Innan dess ska ersättningen kunna vara 900 kronor om dagen. Avgiften för alla medlemmar blir 120 kronor i månaden.

Kommentar: Erbjudandet till väljarna är nu mindre generöst än i valet.

Inkomstskatten

För ett år sedan: Skulle höjas från omkring 20 000 kr/mån och uppåt.

Nu: Ska höjas för dem som tjänar minst 100 000 kr/mån.

Kommentar: Inte särskilt många tjänar så mycket.

Pensionärerna

För ett år sedan: Skillnaden i beskattningen av inkomster mellan löntagare och pensionärer ska bort på fyra år. Skillnaden beräknades till 700 kr/mån. I ett första steg satsades 2,5 miljarder kronor.

Nu: Inkomstskatten för pensionärer sänks med mellan 150 och 200 kronor i månaden. Kostnad: 2,3 miljarder.

Kommentar: Nästan lika generöst som vallöftet.

Rut-avdraget

För ett år sedan: Avskaffas.

Nu: Ska behållas. Men taket för avdraget sänks från 50 000 till 25 000 kronor. Senare ska det begränsas till att gälla enbart barnfamiljer och äldre.

Kommentar: Betydligt generösare mot de väljare som använder sig av avdraget än inför valet.

Sjukförsäkringen

För ett år sedan: Taket i sjukförsäkringen skulle höjas i två steg från 7,5 till 8,5 basbelopp. Kostnaden för det första steget beräknades till tre miljarder kronor.

Nu: Drygt en miljard kronor öronmärks till förbättringar av sjukförsäkringen.

Kommentar: Erbjudandet till väljarna är även i denna fråga mindre generöst än i valet.