Självkritik kan vara ett smart drag av Lööf

KOLUMNISTER

Annie Lööf är missnöjd – med Alliansen.

Den har varit bra på att få fler att vilja arbeta.

Men dålig på att se till jobben blir fler.

Centern har kallats för Sveriges­ otydligaste parti. Men otydlig kan man inte beskylla Annie Lööf för att vara i sitt starkt ideologiska inledningstal, med många nålstick riktade mot ­Socialdemokraterna, på Centerns extrastämma.

Hon knöt an till traditionella Centervärden som att hela Sverige­ ska leva. Att ­beslut ska decentraliseras. Att politiken ska vara hållbar, i samklang med miljön. Och att skyddsnät­et ska vara så starkt att ingen faller mellan stolarna.

Men hon slog också fast att den enskilt viktigaste frågan för Centerpartiet de kommande åren, vid ­sidan av ­miljön, är jobben.

Det är hon inte den enda parti­ledaren som tycker. Tvärtom är det en uppfattning som förenar samtliga parti­ledare i riksdagen, utom möjligen Jimmie Åkesson som sätter invandring och brottsbekämpning högst på agendan.

Men det intressanta med ­Annie Lööfs markering var självkritiken, eller mer korrekt uttryckt, kritiken av Alliansens prestationer på jobbområdet.

Hon anser att regeringen har varit bra på att öka det så kallade arbetsutbudet, det vill säga få fler att vara intresserade av att jobba eller att arbeta mer än de gjorde tidigare.

Det har gjorts bland annat genom att försämra a-kassan och sänka inkomstskatten för dem som arbetar, det så kallade jobbskatteavdraget.

Men Lööf tycker inte att regeringen har varit lika duktig på att se till att det skapas fler jobb, att förenkla och förbättra för dem som driver, eller vill driva, företag.

– Grundproblemet är att en jobbpolitik inte kan vara halv. Det är som att springa maraton med bara en sko eller att cykla Tour de France med en enhjuling, sade Lööf.

Enligt Centerledaren är rut och rot, den halverade restaurangmomsen och sänkta bolagsskatten, bra. Men det behövs mer. Mycket mer.

På hennes att-göra-lista står bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, slopad andra sjuk­lönevecka, mer flexibel arbetsrätt, mindre krångel, fler innovationer och förmågan att ­förvandla goda idéer till ­bärkraftiga företag.

– Det finns inga ursäkter. Det är vi skyldiga de 427 000 personer som inte har ett jobb att gå till, sade Lööf i talet där hon också slog fast att utan företag blir det inga jobb.

Självkritik är inte bara klädsamt. Det kan också vara en framgångsfaktor. I den statsvetenskapliga forskningen framhålls ofta att en viktig förklaring till Socialdemokraternas framgångar var förmågan att gå i opposition mot sig själva.

Den handsken plockades upp av Moderaterna, även om partiet för närvarande kanske inte präglas av självkritik eller ödmjukhet inför arbetslöshetsproblemets magnitud.

På extrastämman ska Centern fatta beslut om det uppmärksammade idéprogrammet. Den diskussionen drar igång på allvar i dag och avslutas i morgon.

Arbetslösheten

2013 8,5 procent

2012 7,8 procent

2011 7,9 procent

2010 9,3 procent

2009 8,0 procent

2008 6,1 procent

Arbetslösheten i februari enligt Statistiska centralbyrån. Äldre jämförbara siffror finns inte eftersom Sverige i oktober 2007 gick över till ett internationellt jämförbart system att räkna arbetslöshet.