Vem har förts bakom ljuset?

1 av 3 | Foto: Krister Hansson
Wilhelm Agrell.
KOLUMNISTER

”Uppdrags gransknings” uppgifter är sensationella.

Antingen är regeringen och myndigheterna förda bakom ljuset.

Eller också är svenska folket det.

Enligt den om­debatterade FRA-lagen ska Försvarets radioanstalt, FRA, ha alla möjliga tillstånd för att mass­övervaka privatpersoner vars telefon- eller ­datatrafik passerar in och ut ­genom landets gränser.

För det första ska uppdraget ha kommit från regeringen, ­försvaret eller ­säkerhetspolisen.

För det andra ska Försvars­underrättelsedomstolen ha gett tillstånd för att hämta information.

För det tredje ska Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamhet, Siun, ha givit FRA tillgång till de fibertrådar som domstolens beslut omfattar.

■ ■ ■

Det verkar, på pappret, heltäckande. Ingen övervakning med andra syften än att upptäcka internationell terrorism, försörjningskriser, it-attacker, ­miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, flyktingvågor eller stora ränte- och valutaspekulationer.

Och ovanpå det en ­rigorös tillståndsgivning av en nästan hemlig domstol och en myndighet som kan liknas vid en mussla.

Men om ”Uppdrag gransknings” avslöjande stämmer, och det finns ingen anledning att inte tro att det gör, funkar inte skyddsnätet.

■ ■ ■

Enligt SVT har FRA hjälpt främmande makt, det vill säga USA. Samma stat uppges också vara mycket belåten med samarbetet.

FRA har tidigare erkänt att de ­byter information med sina motsvarig­heter i andra länder. Men det här handlar inte om informationsutbyte. Det handlar, enligt ”Uppdrag granskning”, om regelrätta tjänster.

Ledningen för FRA har också deltagit i ett tre ­dagar långt möte med ­ledningen för amerikanska NSA. Vet regeringen vad som avhandlades där? Man kan misstänka en rapsodisk redovisning.

■ ■ ■

FRA:s agerande leder till ­frågan vem som är förd bakom ljuset. Antingen är det uppdragsgivarna, det vill säga ­regeringen, ­försvaret eller Säpo. I uppdragskatalogen från dem ingår officiellt inte ­bistånd till amerikanska myndigheter.

Eller så är det kontrollorganen, det vill säga den halvhemliga domstolen eller Siun. De som ska se till att allt går rätt och riktigt till när FRA signalspanar.

■ ■ ■

Ett tredje alternativ är att det är svenska folket som förletts. I den högljudda debatten om FRA-lagen 2008 stod den personliga integriteten i fokus. Den som hörde något om ­tjänster till supermakten USA får gärna räcka upp handen. Jag tror inte ni var många.

Oavsett vilka som är ­lurade finns det skäl att ­påminna om vad president Barack Obama sade om den då nyligen avslöjade massövervakningen i NSA:s regi under sitt besök i Stockholm i höstas.

– Bara för att vi kan göra det är det inte säkert att vi ska göra det.

Just det.

ARTIKELN HANDLAR OM