Allvarligt talat – det här är bedrövligt

Foto: URBAN ANDERSSON
KOLUMNISTER

Vi går mot världens tråkigast val.

För få, om ens någon, vågar sticka ut hakan.

För få, om ens någon, har en vision om framtidens Sverige.

I dag presenterade Socialdemokraterna sin ekonomiska vårmotion. Spänningen var på topp, när de rödgröna presenterade sin gemensamma motsvarighet före förra valet förändrades plötsligt den politiska kartan.

Från ett gediget försprång under nästan hela förra mandatperioden började de rödgrönas opinionssiffror sjunka och det som av många betraktats som en självskriven seger blev ett nederlag.
Den effekten kommer inte årets upplaga att få. Socialdemokraternas vårmotion innehåller få nyheter och ingenting som sticker ut.

Det är det som är problemet med årets valrörelse som den hittills gestaltat sig. Den är tråkig, i avsaknad av visioner och utan glöd.

Som det nu ser ut är en av de avgörande framtidsfrågorna för Sverige om en obligatorisk sommarskola för elever i årskurs sex till och med nio som behöver gnuggas lite extra i ska införas, som Socialdemokraterna vill. Eller om en obligatorisk sommarskola för elever i årskurs åtta i behov av stöd ska utredas först, som regeringen vill.
En annan fråga som partierna fäster stor vikt vid är skatten på alkohol och tobak. Den vill Socialdemokraterna höja redan vid halvårsskiftet och då lika mycket på snus som på cigaretter. Alliansen väntar till nyår med sin höjning och ökar då skatten lite mer på snuset och lite mindre på cigaretterna än det största oppositionspartiet.

Allvarligt talat, det här är bedrövligt. Det är inte för de här frågorna vi har allmän rösträtt, fria val och en självständig riksdag i ett oavhängigt land.

Det har vi för att åsikter ska brytas mot varandra. För att partierna ska ha idéer om hur man löser framtidens stora frågor. De är, för att nämna några, ekonomin, sysselsättningen, miljön, klimatet, Sveriges möjligheter i en globaliserad värld, äldreboomen, stressen och den personliga integriteten.
Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) är båda ansvarsfulla politiker som vill att allt ska bli bra. De har delvis samma mål, exempelvis starka offentliga finanser, en väl fungerade välfärd och full sysselsättning.

Men de har också något annan gemensamt. De är strateger. De drar upp planerna för en valseger på ritbordet.

Det når en bit på vägen men inte ända fram. För det krävs glöd, ett smittande engagemang och en och annan idé som sticker ut. Någonting som höjer sig över det grå förvaltandet.
Regeringen vill att arbetsgivaravgifterna för unga ska vara hälften så höga som samma avgifter för äldre. Socialdemokraterna vill avskaffa skillnaden.

Regeringen tycker, i likhet med branschen, att den halverade restaurangmomsen är en succé. Det tycker inte Socialdemokraterna som vill avskaffa den.

Socialdemokraterna vill att årets budgetunderskott ska vara 15 miljoner lägre än regeringen vill.

Vem rusar till valbåset?