Sveriges svåraste jobb

1 av 6 | Foto: TT
Fredrik Reinfeldt och talmannen Per Westerberg när Reinfeldt skrev under sin avskedsansökan.
KOLUMNISTER

Talmannen har just nu Sveriges svåraste jobb.

Han ska se till att Sverige får en regering som har chans att överleva.

Det är ingen lätt uppgift och det kommer, som det ser ut nu, ta tid.

I dag börjar talman Per Westerberg (M) och de vice talmännen Susanne Eberstein (S), Ulf Holm (MP) och Jan Ertsborn (FP) jobbet med att vaska fram en ny statsminister.

De ska träffa företrädare för de åtta riksdagspartierna, i de flesta fall partiledare, och sondera terrängen. Partierna har fått två frågor som talmännen vill ha svar på.

Hur tänker ni agera i omröstningen om statsministern? Enligt den snabbaste tidtabellen kan statsministern väljas torsdagen den andra oktober och presentera sin regeringsförklaring och regering dagen därpå.

Alliansen har redan sagt att de lägger ner sina röster om de rödgröna partierna är större än dem. Men de har ett krav för att lägga ner rösterna. Det är att Stefan Löfven kan göra troligt att riksdagen godkänner hans budgetförslag. Det är för närvarande höljt i dunkel hur det ska gå till.

Den andra frågan talmännen vill ha svar på är därför hur partierna ser på möjligheterna för den blivande regeringen får gehör för årets viktigaste förslag, nästa års statsbudget.

■ ■ ■

Det är en ytterst komplicerad fråga där Vänsterpartiets roll är avgörande.

V-ledaren Jonas Sjöstedt berättade i måndags att han kan tänka sig att stödja en S och MP-budget. Men bara under förutsättning att den innehåller förslag som Vänsterpartiet vill ha med, det är han beredd att förhandla om. Men dessutom kräver han att det vid sidan om budgeten görs en överenskommelse om stopp för vinster i skattebetalda välfärdsföretag.

På den punkten är Vänsterpartiet mer renläriga än både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. De vill visserligen begränsa vinsterna men inte helt ta bort dem.

Talmännen löper alltså stor risk att inte få något svar på fråga två innan det finns ett budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som Vänsterpartiet kan ta ställning till. Och det lär dröja.

Riksdagen samlas till upprop den 29 september och ska då välja en ny talman, sannolikt en S-märkt. Att en ny person tar över processen kommer att försinka den ytterligare.

■ ■ ■

Dagen därpå öppnar kungen riksmötet. Men redan på tisdag nästa vecka samlas den nya riksdagens ledamöter till möten i respektive partigrupp. Det blir första tillfället att diskutera det parlamentariska läget i en större grupp och höra hur tongångarna går.

Johan Pehrson, FP:s gruppledare i riksdagen, meddelade i går att Folkpartiet visst kan prata med Stefan Löfven (S) om bland annat kärnkraft , tredje pappamånaden och skolan. Är alltså Löfven på väg att lyckas locka över Folkpartiet och Centern till sin sida?

Nej, så ska man inte tolka det. Uppgörelser förekommer  hela tiden i riksdagen och att de skulle upphöra nu har aldrig funnits på kartan. De är en del av den demokratiska processen i det svenska parlamentet.

Och eftersom en S+MP-regering behöver stöd av ytterligare två partier för att vara säkra på att få igenom sina förslag vädrar den nyblivna oppositionen morgonluft. Här har de chans att förverkliga förslag tillsammans med Löfven som de inte fick igenom i Alliansen. Men det kommer att vara på deras villkor, inte Löfvens.

FAKTA

Så kan partierna samarbeta

Uppgörelser i riksdagen: Förekommer hela tiden i olika sakfrågor. Kommer inte att upphöra för att Stefan Löfven blir statsminister. Tvärom blir hans regering beroende av att göra upp med andra partier om de inte är överens från början. Löfven har pekat ut FP, C och V som särskilt intressanta.

Organiserat samarbete: Förekom 1998 till 2006 mellan dåvarande S-regeringen, MP och V. Partierna gjorde upp om budgeten och MP och V som också hade tjänstemän placerade på olika departement. Inte aktuellt igen.

Koalition: S har inte suttit i en koalition sedan 1950-talet. Men nu är alltså planen att bilda regering med MP. C och FP är varken inbjudna till koalitionssamarbetet eller vill delta.

 Talmannen kommer i morgon den 17 september att samtala enskilt med företrädarna för riksdagspartierna enligt följande: 09.00 Socialdemokraterna
 10.00 Moderaterna
 11.00 Miljöpartiet
 13.00 Sverigedemokraterna
 14.00 Centerpartiet
 15.00 Vänsterpartiet
 16.00 Folkpartiet
 17.00 Kristdemokraterna