Nu måste Löfven välja

KOLUMNISTER

Risken för nyval ökar för varje dag.

Det är i det närmaste omöjligt för Stefan Löfven att tillfredsställa alla.

Till sist tvingas han välja mellan Vänsterpartiet och Alliansen.

Statsministerkandidaten Stefan Löfven (S) träffade i dag Alliansens företrädare och efter dessa träffar står det klart att läget är ännu mer kaotiskt än det var tidigare.

Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD) och Anna Kinberg Batra, Moderaternas gruppledare i riksdagen, hade i stort sett likalydande besked.

• De är beredda att göra upp med den blivande regeringen om sakfrågor i riksdagen. Det område som särskilt pekas ut är energin där det i dag finns en fyrpartiöverenskommelse men utan stöd från båda blocken.

• De förutsätter att de blocköverskridande överenskommelser som redan existerar ligger fast. De gäller friskolor, migration och arbetskraftsinvandring och försvaret. Börjar Stefan Löfven riva upp dem finns, enligt partiledarna, inga förutsättningar för samarbete mellan Alliansens partier och den blivande S- och MP-regeringen.

• Alliansen kommer att rösta på sitt eget budgetalternativ när riksdagen röstar om de ekonomiska ramarna i början av december. Alliansens fyra partier har tillsammans fler mandat än S och MP.

”Måste välja”

Beskeden sätter Stefan Löfven i en mycket, mycket besvärligare sits än han redan satt i. De medför nämligen att han måste välja mellan Alliansen och Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet.

Förklaringen kommer här: Stefan Löfven sade i går att hans ambition är att de blocköverskridande överenskommelserna som existerar inte ska rivas upp. En av dem gjordes i Friskoleutredningen, där sex partier, dock inte Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, enades om hur kvaliteten och insynen i friskolorna ska öka.

Friskoleutredningen ägnade sig dock primärt inte åt det riktigt brännbara ämnet, vinster i den skattefinansierade välfärdssektorn. Just den frågan skickades, i dold tappning, vidare till en annan utredning, Ägareprövningsutredningen, som ska tala om hur man stänger ute riskkapitalister från välfärdssektorn.

Den ska ta fram kriterier för vad som anses vara varaktigt ägande av ett företag i välfärdssektorn utan att några ägarformer diskrimineras och vara klar 1 november.

V:s viktigaste löfte

Men partierna som står bakom Friskoleutredningen är för vinster i välfärden, dock inte otyglade. Man kan säga att de tycker att ägarna ska få en rimlig avkastning på insatt kapital. Genom krav på långsiktigt ägande och formuleringar i bolagsordningarna ska vinsterna hållas på acceptabla nivåer.

Men så vill inte Jonas Sjöstedt ha det. Stopp för vinster i välfärden har varit V:s viktigaste löfte i valet, ”Inte till salu” var partiets valslogan.

Sjöstedt har dessutom villkorat Vänsterpartiets budgetstöd till S och MP med en uppgörelse om vinststopp. Plus genomslag för en del andra V-krav.

Därför ser det nu ut som Stefan Löfven måste välja mellan Alliansen och Vänsterpartiet. Och vad han än väljer så blir det fel.

Väljer han Vänsterpartiet är risken överhängande att Alliansen vänder honom ryggen under mycket lång tid. Väljer han Alliansen blir Vänsterpartiet hans fiende under lång tid framöver och dessutom löper han överhängande risk att inte få stöd för sin budget i riksdagen.

Det är redan kaos. Sverigedemokraterna hotar med att fälla den blivande regeringens budget. Dagens besked från Alliansen gjorde ett redan kaotiskt läge ännu värre. Förutsatt att alla agerar som de säger att de ska göra, vilket man inte kan veta.

Risken för nyval är i dag påtagligt högre än för några dagar sedan. Ett extraval kommer dock inte att lösa några problem, vilket alla inblandade vet. Det är den möjliga hämskon.

Fotnot: Det har i Sveriges moderna historia hållits två extraval, 1914 och 1958.