Så blir M under hennes styre

Foto: Jimmy Wixtröm
Anna Kinberg Batra vald till ny Moderatledare.
KOLUMNISTER

Med Anna Kinberg Batra i M-ledningen kommer partiet få en helt annan framtoning när det gäller feminism och jämställdhet.

Det gjorde hon tydligt i sitt installationstal som innehöll ett antal nya besked.

Anna Kindberg Batra är Moderaternas sextonde ordförande sedan starten och den första kvinnan på posten. Det kommer att märkas, förstod man av installationstalet i en dyster lokal på ett hotell vid Friends arena i Solna.

I talet gav den nya M-ledaren en rad besked. Vissa uttrycktes rakt på sak, andra var mer underförstådda.

1. Kontinuitet och förnyelse. Kinberg Batra gjorde mycket klart att hon inte kommer att vika en tum från företrädaren Fredrik Reinfeldts mantra, ordning och reda i statsfinanserna kommer först. Utan det blir det otryggt och dessutom får man för lite pengar att bedriva politik med. Arbetslinjen kommer inte heller att överges utan det ska snarare bli ännu mer av den varan.

Men hon var minst lika tydlig med att ett parti inte kan stå och stampa, då dör det. Att utveckla politiken blir Moderaternas viktigaste projekt framöver. Det gäller exempelvis integrationspolitiken.

- Vi säger inte "go home", vi säger gå till jobbet,

2. Batra är feminist och det kommer att märkas. Fredrik Reinfeldt har värjt sig för ordet feminism och sagt att han är moderat. Kinberg Batra är både och det försöker hon inte dölja.

Av de tre personer som nämndes vid namn i talet var två kvinnor, Charlotte Kalla och Astrid Lindgren. Den tredje var en imam i Frankrike som uttalat sig om terrordåden och honom är det ju svårt att byta kön på. Dessutom kallade hon en brandman för hon och en sjuksköterska för han.

3. Nato. En av de konkreta utfästelser som Kinberg Batra gjorde i sitt tal är att hon vill studera förutsättningarna för ett svenskt medlemskap i Nato.

Det var oväntat. Fredrik Reinfeldt har sagt att frågan är inaktuell så länge Socialdemokraterna är emot. Men den uppfattningen har alltså inte Kinberg Batra som nu hamnar på samma linje som Kristdemokraterna.

4. 64-plussarna. I dag betalar de som är 65 år och äldre lägre skatt än andra på arbetsinkomster. Kinberg Batra vill att den gränsen flyttas till 64 år för att ytterligare poängtera vikten av att fler stannar kvar i arbetslivet längre.

5. Komvux. Den nya M-ledaren vill att alla som inte har behörighet att söka till högskolan ska få möjlighet att komplettera sin utbildning på Komvux.

6. Juluppgörelsen. Många Moderater sätter ett stort frågetecken för decemberöverenskommelsen, även kallad DÖ eller ”elefanten i rummet”.

Aktiva har uppfattat det som Moderaterna, och de övriga Allianspartierna, kommer att lägga ner sina röster i alla voteringar i riksdagen så länge uppgörelsen gäller. Andra har fått intrycket att Alliansen ska vara en stödtrupp för regeringen och att S ska vara det till Alliansen om den vinner nästa val.

Därför var det  nog mer än klokt av Anna Kinberg Batra att tillkännage att partiledningen ska bjuda in till diskussion om överenskommelsen senare. Det verkar finnas en del att reda ut där.

De övriga partiledarna i Alliansen dök upp efter partiledarvalet och deklarerade att Kinberg Batra är deras statsministerkandidat i nästa riksdagsval. Allt annat hade ju varit mycket märkligt men det måste tydligen sägas.

För första gången leds nu Alliansen jämställt, av två kvinnor och två män. Stämmans ordförande, förra näringsminister Catharina Elmsäter-Svärd, tyckte att de liknade Abba. Men kom fram till att de egentligen var Jaga (Jan, Anna, Göran och Annie).

Det var ett skämt som publiken på M-stämman uppskattade.

FAKTA

Kvinnliga partiledare i Sverige

Vänsterpartiet: Gudrun Schyman 1993-2003

Socialdemokraterna: Mona Sahlin 2007-2011

Miljöpartiet: Har alltid ett manligt och ett kvinnligt språkrör.

Kristdemokraterna: Ingen hittills.

Centern: Karin Söder 1985-1987,  Maud Olofsson 2001-2011, Annie Lööf 2011-

Folkpartiet: Maria Leissner 1995-1997.

Moderaterna: Anna Kinberg Batra 2015-

Sverigedemokraterna: Ingen hittills.

ARTIKELN HANDLAR OM