Bara att börja jobba, Löfven

Mellin: Rätt att profilera sig som jämställdhetskrigare

Foto: LOTTE FERNVALL
Stefan Löfven har fått ett uppdrag i kampanjen #HeForShe som arbetar för att fler ska engagera sig i jämställdhetsfrågan. Statsministern har en jämställd regering på hemmaplan, men nu börjar arbetet med att få fler män att engagera sig - i världen.
KOLUMNISTER

Stefan Löfven profilerar sig internationellt som en jämställdhetskrigare.

Det gör han rätt i.

I den kategorin tillhör Sverige världseliten.

I går morse uppträdde Stefan Löfven tillsammans med rege­ringschefer från andra länder i toppen av jämställdhetsligan. Han skulle berätta om en helt jämställd regering och ett ­regeringskansli där hälften av de politiska posterna gått till kvinnor.

Mötet ägde rum inom ramen för FN-kampanjen ”He for she” som ska få män att engagera sig i jämställdhetsarbetet. Men ­kampanjen stödjer också kvinnor, till exempel med fröinköp till kvinnliga bönder i Elfenbens­kusten.
I december skrev Löfven ett brev till kollegorna i Europeiska rådet, EU:s regeringschefer, och uppmanade dem att ställa sig bakom ”He for she”. Men han ska inte ha fått något gehör.

På hemmaplan har Löfven varit mer framgångsrik. I regerings­förklaringen slog han fast att ”den nya regeringen är en feministisk regering”. Och trots tidigare motstånd lovade han att införa en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, slarvigt kallad pappamånad.

I en debattartikel i förrgår ­meddelade Löfven, tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér, att feminismen ska ­genomsyra allt regeringen gör, jämställdhetsperspektivet ska prägla alla beslut.
Det låter ju bra och förpliktigar. Man kan ju exempelvis undra ­varför vinster i välfärden är värre än andra skattefinansierade ­vinster. Exempelvis i manligt ­dominerade byggbolag som ­bygger på statlig eller kommunal entreprenad.

Enligt den senaste Global Gender Gap Report från World Economic Forum är Sverige världens fjärde mest jämställda land. Men 2006 och 2007 låg Sverige etta – för att nu stå utanför prispallen.

Resultatet har sjunkit på samtliga fyra områden som ingår i slutomdömet: ekonomi, utbildning, hälsa och politisk makt.

I en färsk rapport från FN-organet ILO jämförs också länderna. I Sverige är andelen kvinnliga mellan- och seniora chefer 34,4 procent. Mest jämställt är ­Panama med 48,7 procent.
På listan över länder som ökat andelen kvinnliga chefer med mer än sju procent mellan år 2000 och 2012 kvalar Sverige inte ens in. Det gör däremot Norge.

Av alla chefer är 35,1 procent kvinnor i Sverige. Närmast 50-procentsnivån är Saint Lucia med 52,3 procent. I högsta klassen placerar sig ­Sverige däremot när det gäller kvinnliga ­styrelseledamöter i aktiebolag. De är över en femtedel även i Finland, Norge och Storbritannien.

Men det finns repor i lacken.

De oförklarliga ­löneskillnadnaderna ­mellan kvinnor och män har bara minskat med en procentenhet från 2005 till och med 2013. Kvinnor tjänar 94 procent av en manslön när de förklarliga löneskillnaderna räknats bort.
Kvinnor är fortfarande mer sjuka än män. Under det senaste decenniet har ohälsotalet för kvinnor visserligen sjunkit med 33 procent, till drygt 34 dagar per år, men den har sjunkit ännu ­kraftigare bland män. Psykisk ohälsa är den vanligaste ­kvinnliga diagnosen.

Dessutom är andelen sysselsatta, det vill säga de som har egen lön, högre bland män än bland ­kvinnor. Skillnaden är ­hela 4,5 procentenheter.

Allting kan Löfven på­verka. Genom den ekonomiska ­politiken, forskningspolitiken och som ­arbetsgivare i stat, ­kommun och landsting. Go for it.

Världens 10 mest jämställda länder

1. Island

2. Finland

3. Norge

4. Sverige

5. Danmark

6. Nicaragua

7. Rwanda

8. Irland

9. Filippinerna

10. Belgien
Källa: World Economic Forums Global Gender Gap Report 2014.

ARTIKELN HANDLAR OM