Flyktingar tredje viktigaste frågan för väljarna

1 av 3
Förändringen beror sannolikt på att Sverigedemokraternas monopol på frågan har brutits. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) gjorde ett integrationsutspel så sent som i torsdags, KD, C och FP har alla lanserat rader av förslag för att förbättra integrationen de senaste månaderna.
KOLUMNISTER

Flyktingar och invandring har seglat upp som den tredje viktigaste politiska frågan för väljarna enligt Aftonbladet/Sverige tycker.

I valrörelsen låg den på femte plats.

Svenska folket tycker att de fem frågor som var viktigast under valrörelsen fortfarande är de som är viktigast. Men den inbördes rangordningen har ändrats.

Då var utbildning och skola viktigast, den har nu petats ner på andra plats. Sysselsättning och jobb låg på andra plats men toppar nu listan.

Men den största förändringen gäller flyktingar och invandring. Under valrörelsen låg frågan på femte plats på listan över väljarnas viktigaste frågor.  Nu har den klättrat till plats tre. Hela nio procentenheter fler anser att det är en av de viktigaste politiska frågorna.

Förändringen beror sannolikt på att Sverigedemokraternas monopol på frågan har brutits. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) gjorde ett integrationsutspel så sent som i torsdags, KD, C och FP har alla lanserat rader av förslag för att förbättra integrationen de senaste månaderna.

Men Migrationsverkets prognoser kan också ha bidragit till att väljarna tycker att frågan är viktigare än de gjorde för fem månader sedan. I år tror myndigheten att omkring 90 000 flyktingar kommer att söka asyl i Sverige. Det kommer att utsätta samhället för påfrestningar.

Intresset för flykting- och invandringsfrågor har gynnat Sverigedemokraterna. Så brukar det vara. Det parti som uppfattas som ledande i en fråga gynnas när flera partier diskuterar den.

Sverigedemokraterna är också det parti som väljarna tycker är bäst på frågor som har med flyktingar och invandrare att göra. De har dessutom stärkt sin ställning på området, i dag tycker 27 procent att SD har bäst politik på området, fem procentenheter fler än veckorna före valdagen.

Det visar en annan mätning från Aftonbladet/Sverige tycker där undersökningsföretaget bett väljarna tala om vilket parti de tycker är bäst på åtta utvalda sakområden.

Moderaterna tappar stort i sina starkaste frågor men uppfattas fortfarande som bäst på ekonomi och jobb och sysselsättning. Nedgången beror sannolikt på att stjärntrion Reinfeldt, Borg och Bildt lämnat inrikespolitiken och att den nya ledningen fortfarande är ganska okänd.

Miljöpartiet och Folkpartiet är två partier som starkt förknippas med varsin fråga, miljö och klimat respektive skola och utbildning. Båda tappar stort i sina kärnfrågor.

Folkpartiet är inte längre det bästa partiet för skola och utbildning, det är Socialdemokraterna, en petning som borde oroa FP-ledningen. Miljöpartiet är fortfarande bäst på miljö och klimat men tappar rejält.

Socialdemokraterna har all anledning att vara nöjda med dagens mätning. Väljarna anser att de tillhör de två bästa partierna i sju av de åtta undersökta sakfrågorna. Stödet för S-politiken ökar i samtliga fall. Partiets politik anses vara bäst i tre fall.

I en fråga har väljarna nu lika stort förtroende för Moderaterna och Socialdemokraternas politik. Det gäller försvaret. Möjligen har försvarsminister Peter Hultqvists (S) trygga dalmål ökat stödet för S på det området.

FAKTA

Siffrorna i Sverige Tycker

Fem viktigaste sakfrågorna

1. Sysselsättning och jobb 37 % - 2

2. Utbildning och skola 33 % - 3

3. Flyktingar och invandring 28 % + 9

4. Sjukvård 27 % Oförändrat

5. Den svenska ekonomin 24 % + 1

Väljarnas fem viktigaste sakfrågor nu jämfört med i slutet av augusti.

Bästa partierna i olika frågor

Ekonomi

Moderaterna 38 % - 8

Socialdemokraterna 26 % + 3

Miljö

Miljöpartiet 30 % - 7

Centern 17 % - 3

Äldreomsorg

Socialdemokraterna 27 % + 2

Sverigedemokraterna 12 % + 5

Vänsterpartiet 12 % - 2

Flykting- och invandringsfrågor

Sverigedemokraterna 27 % + 5

Socialdemokraterna 17 % + 1

Försvar

Socialdemokraterna 20 + 4

Moderaterna 20 % - 2

Skola och utbildning

Socialdemokraterna 23 % + 1

Folkpartiet 17 % - 12

Jobb och sysselsättning

Moderaterna 30 % - 6

Socialdemokraterna 29 % + 1

Sjukvård

Socialdemokraterna 28 % + 3

Moderaterna 13 % - 1

Vänsterpartiet 13 % - 1

De partier som är bäst på respektive sakfråga nu jämfört med månadsskiftet augusti och september.

Så gjordes undersökningarna

Undersökningar är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre.

Webbundersökningen om viktigaste politiska frågorna omfattar 1 381 intervjuer mellan 2-9 februari 2015. Frågan som ställdes var ”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.”

Webbundersölningen om vilket parti som har bäst politik på åtta utvalda områden omfattar 1 379 intervjuer mellan 13-16 februari 2015. Frågan som ställdes var ”Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?”