Är FP:s avhopp pest eller kolera?

KOLUMNISTER

Sveriges mest försvarsvänliga parti lämnar diskussionerna om hur Sverige ska skyddas i framtiden. Pest eller kolera?

Folkpartiet har under Jan Björklunds ledning profilerat sig som Sveriges mest försvarsvänliga parti. Nu lämnar FP försvarsberedningen som ska lägga rälsen för det kommande försvarsbeslutet. Det tas i en annan mer ryssoffensiv verklighet, än det förra.
 

Frågan är givetvis vad avhoppet betyder? Har det någon som helst relevans, för oss vanliga dödliga?

Ja, det har det. Dels för försvaret, dels för samarbetsklimatet i stort i riksdagen.

Vi tar försvaret först. Försvarsberedningen, ett slags samarbetsorgan för fram till nu samtliga partier utom V och SD, försöker just nu bli överens om hur mycket pengar som ska satsas på försvaret under de kommande åren. Alla är överens om att det behövs mer än planerat. Frågan är hur mycket mer.

Folkpartiet, med gamle majoren Björklund i ledningen, har velat satsa mest av alla. Men de har inte fått gehör för sina synpunkter och i elfte timmen lämnar alltså FP försvarsberedningen.
 

Avhoppets konsekvenser sprider sig som ringar på vattnet.

För det första kommer det inte att finnas en stor överenskommelse om det framtida försvaret. Regeringen, som kallar sig en samarbetsregering och som särskilt pekat ut FP och C som partners, har misslyckats med att skapa en bred överenskommelse.

I försvarsfrågan är också Allianslinjen spräckt. Det har visserligen länge stått klart att de fyra partierna har olika syn på hur mycket mer pengar som behövs för ett slagkraftigt försvar. Men nu behöver man inte ens funderar över om det finns en allianslinje eller ej. Den existerar inte, punkt slut.

En tredje, och mer osäker, följd av Folkpartiets avhopp från försvarssamtalen är Decemberöverenskommelsen, DÖ. DÖ är en uppgörelse mellan regeringen och Alliansen som garanterar att den största partikonstellationen får igenom sin budget.

Men i överenskommelsen nämns också försvaret. ”Ett förändrat och försvårat säkerhetspolitiskt läge understryker vikten av samverkan kring försvars- och säkerhetspolitik.”
 

Exakt vad Folkpartiets avhopp betyder för decemberöverenskommelsen är oklart. Sannolikt ingenting eftersom Folkpartiet förbundit sig att rösta ja till regeringens budgetförslag oavsett vad det innehåller.

Men riktigt säker kan man inte vara. Och det är inte Folkpartisterna heller.

På frågan om avhoppet är pest eller kolera finns alltså ännu inget svar. Kanske är det varken eller?