Ett ödesval - även för oss

Mellin: Finlands kris berör Sverige

1 av 14
KOLUMNISTER

Finlands nye statsminister, som av allt att döma blir Juha Sipilä (C), har en fulltecknad dagordning att ta itu med.

Ekonomin är inte bara dyster, den är blygrå.

En rad reformer borde genomföras. Men orkar han?

Om inte alla opinionsmätningar visat helt fel så förlorar den sittande regeringen under ledning av Alexander Stubb, Samlingspartiet, dagens riksdagsval i Finland.

I stället blir Centern största parti och dess ordförande Juha Sipilä statsminister. Men oavsett vilka fler partier som kommer att ingå i regeringen finns omfattande problem att ta itu med.

I Sverige betraktar vi ofta Finland som en välskött, om än lite mindre granne där det mesta rullar på som det ska. Skolresultaten är bättre än de svenska och företagen stora.

Det är numera en sanning med modifikation. Efter finanskrisen, Nokias djupa kris och minskad efterfrågan på tidningspapper har Finland fått omfattande ekonomiska problem.

Dagens riksdagsval har kallats ett ödesval. Agendan för den nya regeringen är redan fylld till brädden.

Tillväxten är svag eller ännu sämre. Under 2012, 2013 och 2014 backade den finska ekonomin. I år kan det bli ett svagt plus.

Exporten av varor har nu samma volym som 2006. Men läget har varit ännu sämre.

Arbetslösheten ökar snabbt. Den ligger nu runt nio procent. 2008 var den som lägst, kring sex procent.

Befolkningen i arbetsför ålder minskar snabbare i Finland än för EU-genomsnittet medan den ökar i Sverige. Förre finansministern Anders Borg och hans medförfattare Juhana Vartiainen pekade i en rapport till finske statsministern ut det som ett av Finlands största problem.

Deras förslag var att öka invandringen, något som inte är särskilt populärt i Finland. På så sätt skulle man öka arbetskraften, få större skatte- intäkter och personer som kan ta hand om Finlands åldrande befolkning.

Underskottet i de offentliga finanserna kräver stora besparingar. Exakt hur stora träter partierna om, bara Vänsterförbundet säger blankt nej till det.

Finland behöver fler företag. De privata investeringarna är för låga i förhållande till de offentliga.

Att Finland kommer till rätta med sina ekonomiska problem är inte bara viktigt för dem själva. Det är Sveriges fjärde största exportmarknad, förra året sålde vi varor dit för 79 miljarder kronor.

Men orkar den nya regeringen ta itu med alla problem? Det kan man givetvis inte veta. Men den avgående gjorde inte det . Insikten om problemen fanns där. Men man lyckades inte förverkliga planerna i någon högre grad.

Det vore dumt att påstå att världen håller andan. Men Finland gör det. De första valresultaten publiceras efter klockan 19.

RÖSTAR INTE PÅ PARTI

Kampen står om 200 platser i riksdagen där för närvarande åtta partier finns representerade.

 Efter förra valet 2011 satt sex av dem i regeringen som fick namnet ”regnbågsregeringen”. Bara Centern och Sannfinländarna stod utanför. Men under 2014 hoppade både Vänsterförbundet och De gröna av.

 Det största partiet är Samlingspartiet, syster till de svenska Moderaterna. Efter dagens val väntas Centern bli störst.

 Största parti lägger beslag på statsministerposten och bildar sedan en majoritetsregering med stöd av omkring 130 mandat i riksdagen. Det är tradition, inte lag.

 Finska väljare röstar på en person som representerar ett parti, inte tvärtom som i Sverige. Alla kandidater har ett nummer och det är det enda man fyller i på den dubbelvikta valsedeln.