Var femte kvinna vill inte gå ut ensam på kvällen

1 av 2
KOLUMNISTER

Nästan var femte kvinna undviker att gå ut ensam på kvällarna. Ytterligare 23 procent känner sig otrygga.

Det visar en ny mätning från Aftonbladet/Sverige tycker.

Det har varit en orolig sommar i Sverige. Oprovocerat våld, dubbelmordet på Ikea i Västerås, mordet på Lisa Holm utanför Mariestad, granatsprängningarna i Malmö, våldtäkter, mordet i samband med joggingrundan, sprängdåd och skottlossningar i bland annat Helsingborg och Göteborg.

Det finns alltså skäl att vara orolig för den egna säkerheten, särskilt under kvällar och nätter. Och det gör svenska folket.

■ ■ ■

Medan bara en procent undviker att gå ut på dagtid så undviker mer än var åttonde svensk, tolv procent, att vara ute själv på kvällen.

Men det skiljer sig stort mellan kvinnor och män. Medan 18 procent av kvinnorna undviker att vara ensamma ute kvällstid känner sig bara fem procent av männen förhindrade att göra det.

■ ■ ■

Samma könsskillnad återfinns också i om man känner sig otrygg att vara ute ensam på kvällen. De undviker alltså inte att gå ut kvällstid men tycker att det är olustigt. Nästan en fjärdedel, 23 procent, av kvinnorna gör det. Medan mindre än en femtedel, 17 procent, av männen känner sig otrygga i samma situation.

Otryggheten återspeglar sig också i lusten att motionera utomhus. Oavsett om det är dag eller kväll känner sig en tiondel, tio procent, otrygga under en motionsrunda i friska luften. Fem procent undviker det, två procent av männen och åtta procent av kvinnorna.

■ ■ ■

I hemmets lugna vrå, och på väg till hem eller skola, känner sig däremot de flesta mycket trygga. 98 procent känner sig säkra i sitt eget hem, 95 procent känner likadant när de transporterar sig fram och tillbaka till jobbet eller plugget.

Men oron är större än det finns skäl för, åtminstone enligt Sverige tycker.

Hela 32 procent oroar sig mycket eller ganska ofta för att någon närstående ska utsättas för brott. Men ”bara” 14 procent har utsatts för brott under det senaste året.

14 procent är en hög siffra och ska på intet sätt negligeras. Men mer än dubbelt så många som utsätts för brott oroar sig alltså för att deras anhöriga ska drabbas.

■ ■ ■

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är utvecklingen svår att läsa av. Enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen, där människor själva berättar om de utsatts för ett tiotal utvalda brott, minskar brottsligheten. Både egendomsbrotten, exempelvis stölder, och brott som begås mot en person.

Men enligt den officiella kriminalstatistiken minskar egendomsbrotten medan brott mot person ökar. De senaste uppgifterna kommer från 2011.

Det allra grövsta och dödliga våldet har, enligt samma källa, inte ökat under de senaste decennierna.

■ ■ ■

Men politikerna tar människors oro på större allvar än en relativt bristfällig statistik. Statsminister Stefan Löfven (S) sade i sitt sommartal för ett par veckor sedan att det ska bli lättare att ta kriminella organisationers resurser i beslag. Och att polisens förmåga att bekämpa organiserad brottslighet måste bli bättre.

Moderaterna har föreslagit skärpta straff. Bland annat för grova brott och för olaga vapeninnehav. De vill också att det ska bli enklare för myndigheter att byta information för brottsbekämpning.