EU ändrar sig – det kan bli gränskontroller i 2 år

KOLUMNISTER

EU:s medlemsländer kan få stänga gränserna i två år på grund av flyktingkrisen. Förslaget kommer från Luxemburg som just nu är unionens ordförandeland.

Det kan leda till att det blir som förr, passkontroll vid varenda gräns.

I morgon träffas EU:s inrikesministrar, från Sverige Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), för det femtioelfte krismötet i kölvattnet av flyktingkatastrofen.

Inför mötet har ett förslag från ordförandelandet Luxemburg läckt ut.

De vill att länderna som ingår i passunionen Schengen ska kunna stänga gränserna i upp till två år på grund av flyktingkrisen. Den kallas både exceptionell och ett hot mot den interna säkerheten.

Sverige har infört gränskontroller i Skåne till följd av flyktingkrisen. De gäller till den 11 december men kan förlängas ytterligare fem månader.

För närvarande kan EU:s medlemsländer införa gränskontroller i upp till ett halvår sedan de meddelat EU-kommissionen. Före flyktingkatastrofen har den möjligheten främst utnyttjats i samband med större idrottsevenemang dit man kan befara att huliganer ska bege sig eller efter terrordåd.

Men den perioden vill alltså Luxemburgs ordförandeskap förlänga till två år. Samtliga medlemmar i Schengen ska kunna utnyttja den möjligheten.

Det skulle innebära en tillbakagång till som det var förr i tiden när man visade pass vid varje gränsövergång. Det är tider som knappast någon längre själv har upplevt. Nordiska medborgare har inte behövt pass för att resa mellan länderna sedan 1952.

Införs gränskontroller är risken överhängande att passunionen Schengen helt enkelt upphör att existera. Den bildades 1985, nio år innan Sverige blev medlem i EU.

Men att avskaffa de inre gränskontrollerna, mellan Schengenländerna, förutsätter att bevakningen av den yttre gränsen, mot länder utanför EU och Schengen, fungerar. Det gör den inte nu.

Ett annat tecken på att Schengen kan vara på väg att vittra samman är att Grekland hotas av uteslutning. Till Grekland har 740 000 flyktingar sökt sig i år. De flesta kommer från Turkiet.

Men trots att EU erbjudit Grekland hjälp, bland annat från gränsbyrån Frontex, har landet tackat nej. Av de två så kallade hot spots, där flyktingar ska registreras med bland annat namn och fingeravtryck, som skulle finnas i Grekland nu existerar bara en än så länge.

I Schengen ingår 22 av EU:s medlemsländer liksom Norge, Schweiz, Liechtenstein och Island.

De EU-länder som inte deltar i samarbetet är Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien.