Vi har aldrig behövt så duktiga politiker som nu – men var finns de?

1 av 10
KOLUMNISTER

Sverige har sällan varit i så stort behov av handlingskraftiga, duktiga politiker som nu.

Men finns de? Riksdagens partiledardebatt gav inte det intrycket.

Det var en ganska moloken skara som möttes i årets första riksdagsdebatt. Julledigheten verkar inte satt fart på livsandarna.

Det är tråkigt. För de utmaningar som Sverige står inför är många och omfattande. Det skulle behövas partier, och partiledare, som frustande av förändringsvilja vill ge sig kast med att ändra verkligheten.

Redan basen är utmanande. Sverige är ett litet, mycket exportberoende land i norra Europas utkant. Det räcker med ett snedsteg för att den globala konkurrensen snabbt ska förvandlas från stimulerande till mördande.

Flyktingkatastrofen stor utmaning

För den som inte tycker att det hotet verkar överhängande räcker det med att studera Spanien och Portugal. De kan vittna om hur snabbt det kan rasa utför om man inte gör sin läxa.

Men den stora utmaningen för det svenska samhället under förra året, i år och under många år framöver är flyktingkatastrofen. Bara under de senaste två åren har 246 000 personer sökt asyl i vårt land. Den absoluta merparten har ännu inte fått besked om de får stanna eller ej.

Vad behöver dessa människor? De behöver lära sig svenska, de behöver någonstans att bo, deras barn behöver gå i skolan och de behöver ett jobb.

Det är ett hästjobb som kräver handlingskraftiga, duktiga politiker om det ska lyckas. Men finns det politiska ledarskapet?

Det var åtminstone inte uppenbart i partiledardebatten. Och det är svårt att hitta även på andra håll.

Alliansen splittrad

Statsminister Stefan Löfven (S) sitter inte i någon önskesits. Han har kort politisk erfarenhet, leder en regering med smal bas i riksdagen och har fram till nyår regerat på Alliansens budget.

Det gör inte oppositionsledaren Anna Kinberg Batra (M) heller. Alliansen är splittrad i migrationsfrågan, hon trängs av en växande intern opinion som vill att Alliansen ska ta chansen och genom en gemensam budgetmotion fälla regeringen så snart som möjligt.

Men tyvärr är både Löfven och Kinberg Batras interna problem småpotatis jämfört med samhällsutmaningarna. För landets bästa borde de, var för sig eller tillsammans eller hur de nu vill ha det, ta på sig ledartröjan, staka ut en plan och fullfölja den.

Lägg ideologiska käpphästarna åt sidan

Möjligen skönjdes en liten ljusning när Stefan Löfven sade att han vill bygga 700 000 nya bostäder under de närmaste tjugo åren och bjöd in till samtal om det. Det är en mångdubbling jämfört med vallöftet om 235 000 på femton år.

För att nå dit kommer det att krävas pengar, enklare regler och billigare byggande och frågan är alltså som gjorde för en blocköverskridande överenskommelse. Men blir den av?

Den som lever får se. Men det krävs att båda sidor lägger ideologiska käpphästar åt sidan. Till exempelvis om hyresregleringar och investeringsbidrag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap mäter årligen svenska folkets framtidstro. Den är inte mycket att skriva hem om.

39 procent tycker att Sverige är ett mycket bra land att leva i, den lägsta siffran sedan 2004. Tio procent tycker att det är ett mycket eller ganska dåligt land att leva i, den högsta siffran sedan mätningarna inleddes 1995. Om fem år tror hela 54 procent att Sverige är ett sämre land att leva i, den högsta siffran sedan 1998.

Sverige har sällan behövt duktiga politiker så mycket som nu. Men klarar dagens partiledare uppgiften?