Unga tjejer struntar i SD – det är killarnas parti

KOLUMNISTER

Knappt två procent av de unga kvinnliga väljarna skulle rösta på Sverigedemokraterna.

Men drygt 26 procent av männen i samma ålder.

Aftonbladet/Inizios stora väljarbarometer med drygt 16 000 intervjuer avslöjar en könsdelad väljarkår.

Att stödet är radikalt lägre för SD i den yngsta väljargruppen beror på tjejerna. I valet 2010, då SD kom in i riksdagen, var en hög andel av väljarna ”arga unga män”. Och så ser det fortfarande ut.

Mönstret är tydigt i Afonbladet/Inizios stora väljarbarometer som grundar sig på 16 520 intervjuer gjorda under oktober, november och december förra året.

Sex av åtta riksdagspartier har fler kvinnliga väljare än manliga. Men Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avviker från mönstret, Sverigedemokraterna alla mest. Riksdagens mest konservativa partier räknar båda in fler män än kvinnor i sin väljarkår.

I hela väljarkollektivet skulle 13 procent av kvinnorna och 28,8 procent av männen lägga sina röster på Sverigedemokraterna.

Men bland dem mellan 18 och 24 år är skillnaderna betydligt större. Bara 1,8 procent av de unga kvinnorna skulle rösta SD. Men hela 26,3 procent av de unga männen.

Allra störst är SD bland män mellan 45 och 54 år. 34,3 procent av dem skulle lägga sin röst på Jimmie Åkessons parti. I motsvarande kvinnliga åldersgrupp är stödet 18,7 procent.

De yngre väljarna är grönare, mindre röda och framför allt mindre SD-benägna än dem som är lite yngre. Det gäller framför allt tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

De båda regeringspartierna S och MP kompletterar varandra. Bland väljare upp till 23 års ålder säger 19 procent att de skulle lägga sin röst på Socialdemokraterna om det vore val nu. Sedan ökar det stadigt för att bland 60-plussare uppgå till 32 procent.

Bland MP-väljarna är det precis tvärtom. 12 procent av väljarna de yngsta väljarna skulle lägga sin röst på de gröna om det vore val i dagarna. Men sedan sjunker det steg för steg för att bland dem som fyllt 60 vara nere på blygsamma tre procent.

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att Socialdemokraterna är ett parti som väljarna håller på att dö bort ifrån. Medan Miljöpartiet är ett parti som kan räkna med att växa i takt med väljarnas tilltagande ålder. Om det blir så återstår, i båda fallen, att se.

Med Sverigedemokraterna ser det lite annorlunda ut. De är förhållandevis små, 13 procent, bland väljare under 23 för att sedan successivt växa. Stödet är som högst bland 40-49-åringarna och dalar därefter till 17 procent bland dem som är äldre än 60.

Varför de yngsta väljarna, de som ännu inte fyllt 23, så markant skiljer ut sig från resten av väljarkollektivet i stödet för SD, MP och S är oklart. En förklaring kan vara att unga med hjärtat till vänster hellre vänder sig till det mer urbana Miljöpartiet än till farmor och farfars sossar.

Över tid har Miljöpartiet gått från att uppfattas som ett parti i mitten till ett med förändring på politikens vänstra planhalva. Det kan vara nu MP caschar in vinsten av den förflyttningen.

Andelen osäkra väljare är i den här undersökningen 9,2 procent. Mer än dubbelt så många kvinnor som män är osäkra.