Värst för Sverige om Storbritannien lämnar EU

1 av 14 | Foto: AP
David Cameron höll presskonferens efter överenskommelsen.
KOLUMNISTER

BRYSSEL. Sveriges inflytande minskar radikalt.

För EU är det en rejäl käftsmäll.

Konsekvenserna om Storbritannien lämnar unionen är enbart negativa. För oss och för dem.

Fredag förmiddag väntas ett förslag till uppgörelse mellan EU och Storbritannien vara klart. Hela natten har jurister, tjänstemän och politiker slipat på formuleringarna.

Alla, utom en högljudd opinion på hemmaplan, vill att Storbritannien förblir medlem i EU. Förutsättningen är att landets väljare röstar ja i den folkomröstning som sannolikt kommer att hållas i juni.

Konsekvenserna av ett brittiskt utträde är nämligen enbart negativa. I alla fall för Sverige och för EU.

■ ■ ■

Storbritannien är Sveriges viktigaste allierade i EU-samarbetet. Oavsett vilken regeringen som sitter i Westminster, eller i Rosenbad, hamnar vi ofta på samma linje.

– En viktig partner för oss skulle försvinna. Vi är ofta på samma våglängd i det europeiska samarbetet, säger Marita Ulvskog (S), ledamot av EU-parlamentet och tidigare socialdemokratiskt statsråd

Tre frågor där Sverige och Storbritannien nästan alltid går hand i hand gäller handel och federalism. Båda länderna är exportberoende och slår därför vakt om frihandeln. Den har genom historien gynnat både ekonomi och demokrati.

I både London och Stockholm är man dessutom misstänksam mot federalism, överstatlighet eller det som vi i dagligt tal brukar kalla klåfingrighet från Bryssel. I stället vill regeringarna dör att länderna i så hög utsträckning som möjligt ska kunna fatta egna beslut, inom de regler som beslutats gemensamt.

■ ■ ■

Ett tredje område gäller euroländerna. Sverige och Storbritannien vill inte att de fattar beslut som blir obligatoriskt för länder utan euro. Däremot ska de kunna ansluta sig frivilligt till olika projekt.

Anders Borg, f d finansminister (M) och vice ordförande i Millicom inom Kinnevikimperiet  är ”djupt oroad” över tanken på att Storbritannien kan lämna. Han understryker att Sverige skulle drabbas särskilt hårt av ”brexit”, ett brittiskt EU-utträde.

Sverige har många stora företag som exporterar huvuddelen av sin produktion. De återfinansierar sin verksamhet i Londons storbanker.

– Det svenska banksystemet är stort men för litet för att fullskaligt serva Ericsson och Volvo. Det skulle skapa komplikationer om vi skulle ha vårt finansiella centrum i en annan jurisdiktion än vår egen. För svensk del vore det djupt besvärligt, säger han.

Men också för EU skulle det vara ett svårt bakslag om Storbritannien lämnade. Det har visserligen varit en mycket motvillig medlem sedan 1973 och folkomröstade om utträde redan två år senare. Då blev det nej.

■ ■ ■

I London finns EU:s största finanscentrum och landet står för en hög andel av EU:s internhandel. Relationerna till ”kusinerna” i USA skulle bli lidande, Storbritannien är ryggraden i den så kallade transatlantiska förbindelsen mellan EU och USA.

Risken finns att blir mindre öppet, mer centraliserat och mer byråkratiskt utan Storbritannien eftersom landet alltid slåss emot sådana tendenser.

Marita Ulvskog pekar också på den historiska aspekten. Storbritannien var en av de viktigaste aktörerna under andra världskriget. Det var för att undvika att blodbadet upprepades som EU bildades.

– Storbritannien kan inte vara något som ensam simmar i havet, vid sidan av.