Tvångstester av hälsan är olagliga

Foto: Jessica Gow/TT
SD-ledaren Jimmie Åkesson.
KOLUMNISTER

Det strider mot regeringsformen.

Dessutom är det ogenomförbart.

Vad gör man med dem som med lagens rätt tackar nej till en hälsoundersökning?

Om man inte visste att SD-ledaren Jimmie Åkesson alltid är emot allting som har med flyktingmottagande att göra skulle man kunna tro att hans förslag om att alla flyktingar ska hälsotestas i samband med att de lämnar in sin asylansökan var omtänksamt.

För självklart är det bra att gå till läkaren för att kontrollera hälsan och upptäcka eventuella sjukdomar innan de hunnit bli riktigt allvarliga. Men det gäller även dem som är födda, uppväxta och bofasta i Sverige. Det tänkte du inte på, Jimmie Åkesson?
Men Åkessons förslag är av flera skäl ogenomförbart. För det första strider det, enligt SKL:s expert, mot internationella rekommendationer. De går självfallet att strunta i. Men Sverige vill vara en humanitär stormakt och då är det inget alternativ att negligera globala rekommendationer.

För det andra strider det mot en av grundlagarna, regeringsformen. Enligt andra kapitlets sjätte paragraf är det förbjudet att exempelvis kroppsvisitera en person som inte är misstänkt för brott.

Regeringsformen skyddar också den enskilde mot ”betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”. Alltså exempelvis en läkarundersökning.

Och vad skulle man göra med dem som med lagens rätt i ryggen tackar vänligt men bestämt nej till läkarundersökningen? Neka att ta emot asylansökan? Internera? Förpassa till ett särskilt läger för sjuka?
Åkessons förslag bör förpassas till papperskorgen. I stället borde han fundera över varför bara hälften genomgår den frivilliga hälsoundersökning som landstingen erbjuder de asylsökande.

Det kan vara av religiösa skäl. Det kan vara så att kvinnor inte vill gå till manliga läkare. Det kan vara något annat.

Undersök vad de viktigaste skälen är och röj bort de hinder som gör att de asylsökande inte går till doktorn efter sin tid på flykt. Frivillighet är alltid bättre än tvång, eller hur?