Därför slår Super-Mario till - och så påverkas du

1 av 2
KOLUMNISTER

Super-Mario har slagit till igen. Med sänkta räntor vill han sätta eld i baken på europeisk ekonomi.

Men lyckas han den här gången?

Europeiska centralbanken, ECB:s, chef Mario Draghi är fast besluten om att få fart på den europeiska ekonomin. Den lider fortfarande svårt av budgetunderskott och finanskris.

Hittills har det inte gått så bra men på torsdagseftermiddagen slog Super-Mario, som han också kallas, till med ett nytt stimulanspaket.

Den vanliga styrräntan sänks med 0,05 till noll procent. Det är den del av åtgärdsbatteriet som väntas få minst effekt.

Samtidigt sänks räntan på bankernas deponeringar i ECB med 0,1 till -0,4 procent. Avsikten med det är att göra det olönsamt för bankerna att sätta in pengar i ECB och därmed öka lönsamheten för att låna ut till företag som kan göra investeringar och därmed skapa jobb.

Dessutom utökas summan som Super-Mario och hans personal köper obligationer för varje månad med 20 miljarder till 80 miljarder euro. Det motsvarar 490 miljarder kronor.

Meningen med det är att för en billig penning ge stat och kommuner ökat ekonomiskt manöverutrymme. Även det med syftet att öka sysselsättningen och få fart på ekonomin.

Bakgrunden till det nya stimulanspaketet är att europeisk ekonomi återhämtar sig långsammare än förväntat. Många av EU:s stora ekonomier, exempelvis Spanien, Italien och Frankrike, har så stora budgetunderskott att de inte stimulerar ekonomin med egna pengar. I stället tvingas ECB att rycka in.

Räntebeslutet i den Europeiska centralbankens direktion påverkar givetvis även Sverige. I det korta perspektivet förväntas kronan att öka i värde jämfört med euron. Det gör exporten dyrare och importen billigare.

Men det ställer också till problem för Riksbanken. Målet för deras verksamhet är att hålla inflationen, prishöjningarna, kring två procent. ECB:s räntesänkning gör det ännu svårare att nå målet.

Antingen tvingas Riksbanken att sänka sin redan rekordlåga styrräntan, -0,5 procent, ytterligare. Eller hitta på något nytt, vad nu det skulle kunna vara.

På längre sikt kan stimulanspaketet, om det blir verkningsfullt, gynna det svenska näringslivet och därmed jobben. Många av Sveriges största exportmarknader ligger i eurozonen, de 18 länder som har euro som valuta och ECB som riksbank. Växer deras ekonomier ger det Sverige draghjälp.