Grattis till alla partier bakom överenskommelsen

KOLUMNISTER

I dag är jag stolt över att vara svensk.

Om 24 år ska all elproduktion vara förnybar. Fem år senare ska Sverige inte längre släppa ut några växthusgaser.

Grattis till alla partier som står bakom överenskommelsen.

Det är två saker som gör att energiuppgörelsen mellan fem av riksdagens partier sticker ut. Det ena är att det är den bredaste överenskommelsen om det konfliktfyllda ämnet el och energi på åtminstone flera decennier.

Det andra är att de ambitiösa målsättningarna. Senast 2040 ska all el producera av sol, vind, vatten, bioenergi eller något annat förnybar energisort. Om det mot förmodan finns något kärnkraftverk kvar då får det fortsätta att producera och sälja sin el.

Senast 2045 ska Sverige inte längre göra några nettoutsläpp av växthusgaser, exempelvis koldioxid, till atmosfären. Några år senare ska utsläppen vara negativa.

Härligt läsning för en miljömupp som mig.

I övrigt händer inte jättemycket.

Nya kärnkraftverk får, på pappret och precis som i dag, byggas om de uppförs på samma plats som ett gammalt och utan en enda krona i statligt stöd.

I själva verket håller kärnkraften redan på att avveckla sig själv eftersom den inte är lönsam. Beslut har redan fattats om att stänga fyra av tio reaktorer inom fyra år.

För att göra kärnkraftsägarna glada avvecklas effektskatten på  kärnkraft 2019. Det kan förlänga driftstiden något för de resterande sex aggregaten vilket många angett som nödvändigt innan det finns alternativ till konkurrensmässiga priser.

Men ägarna får hela det ekonomiska ansvaret för att avveckla verken och slutförvara kärnbränslet. Dessutom höjs beloppet som ägarna kan få betala vid en olycka rejält till 1,2 miljarder euro, knappt 12 miljarder kronor.

De pengarna, liksom kostnaden för slopad skatt på anslutningar till havsbaserade vindkraftverk och sänkt fastighetsskatt på vattenkraft, vältras över till kunderna när energiskatten, som sänktes vid årsskiftet, höjs. Lite märkligt kan man tycka får jag tror inte att elbolagen kommer att sänka priset på varken kärnkrafts- eller vindkraftsel.

Vattenkraften graderas upp och ska effektiviseras. Men ska tala mer om effekten och mindre om antalet terrawattimmar. Och det ska bli enklare att driva små kraftverk, vilket tusentals kraftägare tackar särskilt för.

Målet är att Sverige även i fortsättningen ska kunna exportera el. Hoppas Tyskland är intresserat av det. De ska ju lägga ner kärnkraften senast 2022. Initialt kommer de att ersätta den med framför allt kol och gas, starka nedsmutsare.

Det vore det ju mycket bättre om de köpte förnybar el av oss, eller hur?

Redan 2014 var andelen förnybar energi 53 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Vattenkraft och bioenergi är de två största energislagen inom den sektorn.

Bioenergi låter krångligt men det kan vara något så okomplicerat som ett vedträ.

ARTIKELN HANDLAR OM