Det finns inga hållbara argument för religionsskolor

KOLUMNISTER

Det finns inga argument för religiösa friskolor.

De flitigast använda håller helt enkelt inte.

Genom beslutet på sitt partiråd i fredags går Liberalerna i spetsen för att förbjuda nya religiösa friskolor. Motiveringen är att de flesta nya etableras i utanförskapsområden och snarare spär på segregationen än motverkar dem.

Men de andra partierna i riksdagen håller inte med. I alla fall inte officiellt.

De vanligaste argumenten för att behålla konfessionell skolor är tre. Inget av dem håller.

Valfrihet?

Det första argumentet är valfrihet. Jovisst, det här hela idén bakom friskolereformen. Man ska kunna välja bort den kommunala skolan och välja en annan om man vill. Vissa av dem har speciell inriktning, till exempel Walldorfpedagogik eller extra mycket sång och musik.

Men varför ska religion ingå i valfriheten? Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. Men hela vitsen med en religiös inriktning är ju religionen. Ingen annan bevekelsegrund existerar.

Mänskliga rättigheter?

Det andra argumentet handlar om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Enligt den ska staten respektera föräldrarnas rätt att förse barnen med undervisning i familjens religion.

Men det finns absolut ingenting som säger att detta måste ske inom det statligt finansierade skolväsendet, som ju för övrigt inte får ge konfessionell undervisning. De får bara sjunga en religiös stump vid passande tillfälle eller be på rasterna.

God utbildning?

Det tredje argumentet är det allra ihåligaste. Enligt det är undervisningen bra på religionsskolorna. De erbjuder helt enkelt en god utbildning.

Men eftersom utbildningen inte är konfessionell fortsätter den väl att vara bra även om man slutar tacka Gud för maten efter lunch? Eller är det något som jag missat där?

Undervisning med religiösa inslag ska inte förekomma i skolan. De föräldrar som vill att deras barn ska fostras i den i hemmet förekommande religionen kan vända sig till sitt samfund. De tar mer än gärna hand om de små telningarnas andliga fostran.

Om Europakonventionen i det här fallet skulle ställa till problem – vilket den inte tycks göra i andra länder – kan det kanske skapas ett bidrag för statskassan som hjälper till med finansieringen. Krångligare än så behöver det inte vara.