Flyktingar är viktigaste politiska frågan – men stora skillnader mellan stad och land

Foto: KRISTER HANSSON
RADIKAL SKILLNAD Människor på landsbygden tycker att flyktingar är en mindre viktig fråga än vad folk i städerna anser, enligt en ny mätning från Aftonbladet/Inizio. Det motsäger den ofta spridda bilden att flyktinganläggningar på glesbygden leder till protester.
KOLUMNISTER

Flyktingar och invandrare är den viktigaste politiska frågan för svenska folket enligt en ny mätning från Aftonbladet/Inizio.
Men hur viktig den är skiljer sig radikalt mellan olika delar av landet.

Minst viktig är den på glesbygden.

Politiken och medborgarna gör samma analys. Den viktigaste politiska frågan just nu är flyktingar och invandrare. Få andra frågor kommer att vara lika avgörande för framtiden. Misslyckas integrationen blir det problem decennier framöver.

Men hur viktig frågan är för väljarna skiljer sig stort mellan olika delar av landet. I genomsnitt anser 41 procent att det är den viktigaste politiska frågan. Ungefär så ser det också ut i storstadsområdet Stockholm-Södertälje och de flesta andra regioner. Men i Malmö-Lund-Trelleborg är det ännu fler som tycker att den är viktigast, 44 procent.

I glesbygden, de som har färre än 27 000 invånare inom 30 kilometer och mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers avstånd, är det betydligt färre som sätter frågan i topp. 34 procent tycker att det är viktigaste politiska frågan, alltså sju procentenheter färre än i landet som helhet.

Det motsäger den ofta spridda bilden att flyktingförläggningar i rena glesbygden leder till protester och problem. Så uppfattar uppenbarligen inte alla det.

Det kan vara så att flyktingarnas barn hjälper till att rädda byskolor, att den lokala livsmedelsaffären får fler kunder och att fler dyker upp på lokala begivenheter.

Det kan också vara så att en liten flyktingförläggning gör att de nyanlända ses som individer. Inte som ett hotande kollektiv.

Men även i andra frågor skiljer sig glesbygden från andra delar av landet. I genomsnitt tycker 24 procent att sjukvården är den viktigaste politiska frågan. I Stockholm och Södertälje är det dock bara 18 procent som tycker att frågan hör hemma där vilket tyder på att sjukvården är bättre än sitt rykte i den delen av landet.

Men i glesbygden är det hela 32 procent som tycker att sjukvården är viktigaste politiska frågan. Avstånd till närmaste vårdcentral, sjukhus och akutmottagning kan vara förklaringen till att den frågan är nästan lika viktig som flyktingar och invandrare.

Men i Malmö, Lund och Trelleborg är det ännu fler, 34 procent, som tycker att det är en topprioriterad politiskt fråga. Det borde vara en väckarklocka för regionala sjukvårdspolitiker.

Men när det gäller utbildning och skola och lag och ordning är de boende i glesbygden mindre oroade än i andra delar av landet. Färre glesbygdsbor tycker att de är de viktigaste politiska frågorna.

Medan var femte väljare, 20 procent, i genomsnitt anser att den svenska ekonomin är den viktigaste politiska frågan så tycker 23 procent dem som bor i Stockholm och Södertälje-regionen att den är det.

Men ju längre bort från storstadsområdena man kommer desto mindre viktig blir ekonomin. I mellanbygder (där man bor lite närmare fler människor än i glesbygden) och i glesbygden är det bara 16 respektive 17 procent som tycker att det är den viktigaste politiska frågan.

Motsättningar mellan stad och land brukar anges som en viktig konfliktyta i politiken och en förklaring till Sverigedemokraternas framgångar. Men enligt Aftonbladet/Inizio borde det snarare vara tvärtom, exploatörer av missnöje borde ha mindre att hämta i glesbygden.

Där oroas man, med undantag för tillgången på sjukvård, mindre för exempelvis flyktingar och brott och är mer nöjda med skolan och ekonomin. Dags för politiskt nytänkande, kanske?​

FAKTA