Söka jobb? Då ska du undvika männen

Foto: JESSICA GOW/TT
KOLUMNISTER

Vill du slippa bli diskriminerad på Arbetsförmedlingen?

Se till att få en kvinnlig arbetsförmedlare. De manliga favoriserar vissa sökande.

Arbetsförmedlingen diskriminerar jobbsökare som inte ser ut som helyllesvenskar. Den uppseendeväckande slutsatsen dras i en hittills opublicerad undersökning som Sveriges television tagit del av. Den är gjord av statliga IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och Arbetsförmedlingen.

400 arbetsförmedlare fick 2012 titta på 75 påhittade profilpersoner och bedöma dem. Om den arbetslöse i väldigt hög utsträckning uppfattades ha ett typiskt svensk utseende ökade chanserna avsevärt för att han eller hon skulle bli rekommenderad till en arbetsmarknadsutbildning.

Utsikten ökade med hela 50 procent jämfört med arbetssökande som inte såg typiskt svenska ut.

Men det här gäller bara de manliga förmedlarna. Kvinnliga arbetsförmedlare tycks inte påverkas av hur deras klienter ser ut. Lyckligtvis för de arbetssökande är sju av tio arbetsförmedlare kvinnor.

■ ■ ■

Vad säger det här om vårt samhälle? Att diskriminering förekommer, men det är ju knappast någon nyhet. Men det visar också att män anställda på den statliga myndighet som spelar nyckelrollen för integrationen av nyanlända gör ett riktigt dåligt jobb. Att de går så långt som till att  diskriminera.

Arbetsförmedlingen har dessutom i uppgift att motverka diskriminering i arbetslivet. De har också riktlinjer som säger att särskilt stöd ska ges till dem som har det svårast att få anställning, det vill säga de som är dåligt utbildade eller nyanlända.

Men trots Arbetsförmedlingens särställning borde undersökningen vara en väckarklocka för hela den statliga förvaltningen. Det vore märkligt om det här beteendet inskränkte sig till enbart en myndighet. Det gör det sannolikhet inte alls.

Några systematiska studier av andra myndigheter har inte gjorts enligt IFAU.

■ ■ ■

Men att tala svenska med brytning leder däremot inte till diskriminering, snarare tvärtom. Om två personer ser ungefär likadana ut så blir den prioriterad som talar bruten svenska. Rapportförfattarna tror att det beror på att arbetsförmedlarna då försöker följa riktlinjerna om att ge mest hjälp till dem som står längst från arbetsmarknaden.

I undersökningen fick arbetsförmedlarna inte svara på hur de själva skulle bete sig. I stället skulle de säga hur de trodde att deras kolleger skulle göra. Metoden användes för att minska risken för att de anpassade sina svar till hur det borde vara, inte hur det verkligen är.

Svenska staten diskriminerar den som inte ser typiskt svensk ut. Det är inte bra.