Putin ingen kille man vill ha nära

KOLUMNISTER

Tänk, så fort det kan gå.

Ett, tu, tre så ska den ryska gränsen dras alldeles utanför Gotland.

Nej, det är ingen territoriell gräns, men det blir ändå som en sorts gräns. I den bemärkelsen att ryska stormaktsintressen flyttas från Ryssland till en ö alldeles nära oss.

Vad kan det betyda - på sikt?

Jag talar om den 120 mil långa gasledningen som det rysk-tyska gaskonsortiet Nord Streams planerar att dra längs Östersjöns botten. Från Viborg i Ryssland till Graefswald i Tyskland. Som ska leverera 55 miljarder kubikmeter naturgas per år och vara klar om sex år.

Om det nu blir någon gasledning.

Egentligen har jag ingenting emot själva ledningen. Det som oroar mig är president Vladimir V Putin och hans maktanspråk.

Och hans syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Eller rättare sagt - hans bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Är verkligen Vladimir V Putin en kille vi vill ha nära oss? En kille som vi vill ska operera alldeles vid gränsen? Och som i vilket ögonblick som helst kan beställa fram sin Östersjöflotta för att försvara sina "ekonomiska intressen i regionen".

Är Putin en kille vi kan lita på? Ha förtroende för?

Jag har inte det.

Human Rights Watch och andra organisationer rapporterar om hur de mänskliga fri- och rättigheterna har fått stryka på foten i Ryssland. Tv är kontrollerat av staten och framför noll kritik mot presidenten. I princip är det förbjudet att starta fri- och rättighetsorganisationer. Motståndare till regimen fängslas. Ett exempel är oligarken Michail Chodorkovskij som stödde oppositionen, fälldes i ett skattemål och som nu finns någonstans i Sibirien. På oklara grunder hamnade sedan hans jättelika oljebolag i händerna på ... right ... den ryska staten. Det förekommer "beställningsmord". Vem som är beställaren blir sällan eller aldrig utrett. De sista tio åren har 160 journalister dödats. I oktober mördades journalisten Anna Politkovskaja i Moskva. I en nyligen genomförd undersökning uppgav bara en procent av ryssarna att de kände sig trygga i förhållande till rättsväsendet.

Så - är det den här killen som vi vill ska "försvara" sina intressen i Östersjön?

Självklart har Putin rätt att försvara sig. Men låt honom inte göra det - så nära oss.

Monica Gunne