Så hålls kvinnorna på mattan år 2010

KOLUMNISTER

Nej, flickor små. Ni måste fatta att ni jobbar inom Vården & Omsorgen och då ska det inte vara någon extra utbildning. Glöm det. Ni är ju 185 000 och det förstår ni väl att vi kan utbilda Sveriges största yrkesgrupp.

Ni är för många.

Det blir för dyrt.

Håll er på mattan.

Är det här någon övervintrad patriark som står med frostbitna mustascher och ropar över några böjda nackar på en gårdsplan?

Inte alls.

Det här är 2010. Det här är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som säger nej till förslaget att 185?000 vårdbiträden och undersköterskor ska utbildas.

En utbildning som var tänkt att möta de medicinska kraven och som man

redan nu ropar efter inom äldreomsorgen. En utbildning som var tänkt att höja det professionella taket och garantera en basal utbildningsnivå. En utbildning som äntligen skulle lyfta och erkänna kvinnors specifika yrkeskunskaper.

Precis som en läkare skulle också kvinnan från hem­tjänst­en vara legitimerad. Hon skulle kunna sin sak. Hon skulle veta allt om dina tio olika mediciner och hon skulle veta hur din diabetes ska behandlas.

Hon skulle vara ett proffs. Hon skulle kunna bedöma, värdera och fatta de rätta besluten i rätt ögonblick.

Men inget sånt.

SKL vill inte ha någon lagstadgad nivå när det gäller vårdbiträden och undersköterskors kompetens.

Och precis här ligger förklaringen till att de orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män består.

Av ekonomiska skäl vill arbetsgivaren att kvinnors specifika kunskaper ska fortsätta att vara osynliga och tysta.

Och är kunskaperna tysta, så är de också dolda.

Och är de dolda, så kan de inte värderas.

Och kan kunskaperna inte värderas, så går det ju inte heller att sätta något pris.

Eller hur?

Och hur ska man kunna sätta en rättvis och skälig lön på något som inte har något namn, på något som inte är specificerat?

Så, alla 185 000 kvinnor och män därute.

Kräv den där utbildningen som arbetsgivarna i något slags kortsiktigt tänkande inte vill ge er.

Gör era värdefulla kunskaper rättvisa.

Gör dem tydliga och synliga.

Omsorgs-Sverige behöver det.

ARTIKELN HANDLAR OM