Tjejerna kör ifrån pojkarna i skolan

KOLUMNISTER

Hur jämställd är den svenska skolan?

Finns det dolda strukturer som gynnar flickor och missgynnar pojkar? Börjar rent av flickorna att rusa fram på pojkarnas bekostnad.

Har flickor och pojkar samma möjligheter i dagens skola?

Stockholms stads projekt ”Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass” rubbar på bilden av flickan som en loser i dagens skola. Här är några resultat i rapporten:

Pojkarnas resultat är sämre än flickornas i alla ämnen utom idrott.

Pojkar läser sämre än flickor i årskurs sex.

Pojkar har svårare att planera och ta ansvar för sina studierna.

Lärare har lägre förväntningarna på pojkarna.

Men att lyckas handlar också om att hamna i ”rätt” skola. Och det gäller både flickor och pojkar:

I en skola tyckte åtta av tio flickor att de blev störda under lektionen. Bara tre av tio grabbar uppfattade att det var stökigt.

I en annan skola tyckte 70 procent av flickorna att lärarna kunde väcka deras intresse. Bara 45 procent av pojkarna rycktes med.

Och flickornas överlägsenhet håller i sig på gymnasiet och i den högre utbildningen:

Flickor presterar bättre än pojkar i gymnasiet.

Fler flickor går ut gymnasiet. Flickor har högre betyg än pojkar.

Fler kvinnor börjar läsa på universitet och högskolor.

Kvinnors andel av forskarstudenter har ökat.

Fler kvinnor studerar på komvux.

Kvinnor bryter sig in i männens områden. Fler kvinnor än män studerar naturvetenskap, medicin, odontologi och lant- och skogsbruk.

Så hur ska vi tolka allt detta? Är flickor på väg att köra ifrån killarna?

Birgitta Elm, personalchef på utbildningsförvaltningen i Stockholm har varit delaktig i projektet: ”Flickor presterar bra, men mår psykiskt sämre. Pojkar mår bättre, men presterar sämre. Men det här handlar inte bara om skolan. Det handlar också om attityder, ideal och krav i samhället. Flickor känner ett högre tryck på sig att vara duktig i skolan.”

Birgitta Elm: ”Flickor och pojkar lär sig också på olika sätt. Och dagens undervisning gynnar flickor mer än pojkar.” Hon fortsätter: ”Det här projektet har varit en ögonöppnare. Från och med nu gäller det att även se pojkarna. Att kunna se pojkar och flickor på samma gång.”

ARTIKELN HANDLAR OM