Slussen – en smäll för de som bor i närheten

KOLUMNISTER

Slussen är slut.

Den sluttande trafik­karusellen mellan Saltsjön och Mälaren har gjort sitt.

Den sinnrika trotjänaren mellan Söder och Gamla stan har sjunkit ihop. Den har ”satt sig” och går inte längre att rädda.

Och man har protesterat. Röda flaggor har hängt från fönstren och det har skrivits listor, men inget har hjälpt.

Den nya tiden är här.

Men hur kunde den nya bussterminalen slinka förbi?

I skuggan av det stora Slussen-projektet har Stockholms kommunfullmäktige på rekordtid sagt ja till att spränga in en bussterminal i Katarinaberget.

Ett hålrum på 75 000 kvadratmeter ska sprängas in i berget och ingen där uppe på bergets topp har hört talas om projektet.

Ändå kommer bygget att förändra deras liv.

Folket på berget har inte en susning, att det snart ska borras och sprängas från 07 på morgonen till 22 på kvällen. De vet inte att bygget tar minst 2,5 år och att riktvärdena för buller och så kallade ”stomljud” kommer att överskridas.

De vet inte heller att ”stomljuden” är värst.

Stomljud är ”vibreringar” från borrarna som fortplantar sig i berget. Ett vibrerande ljud som aldrig upphör. Ett ljud som pågår på ett och samma område och som det inte går att skydda sig ifrån.

Här hjälper det inte att klistra fönster eller söka skydd i ett annat rum.

Stomljudet kommer … underifrån.

Som det inte är nog: Miljö- och hälsovårdsförvaltningen skriver att projektet kommer att ha en ”betydande miljöpåverkan.”

Förvaltningen är också kritisk till att staden inte brytt sig om att ta reda på hur många människor som tvingas leva med buller-elände 15 timmar per dygn. Nej, staden talar hellre om ”byggnader” och ”fastigheter”. (Det handlar om cirka 80 fastigheter.) Och i nuläget är det ingen som vet hur många män, kvinnor, barn, gamla, sjuka som måste leva ett skak-liv över riktvärdena i 2,5 år.

Och ett skak-liv är aldrig riskfritt.

I sitt utlåtande talar miljöförvaltningen om sömnproblem, stress, irritation, huvudvärk. Blodtrycket kan försämras och hjärtsjuka kan få allvarliga problem.

Så vad handlar det här projektet om?

Ja, egentligen handlar det om att 10 000 fler per dag ska kunna åka buss till Nacka, från dagens 30 000 till 40 000.

Min fråga: Finns det ingen bättre lösning?