Är du hedersförtryckt? Nu finns det hjälp att få

KOLUMNISTER

Hon är 17 år och hon får inte se på tv, lyssna på musik eller svara i telefon.

Hon får inte klä sig som hon vill och hon får inte gå ensam hem från skolan. Hon får inte träffa vem hon vill och hon får inte prata med killarna i klassen.

Hon får inte vara med på alla lektioner och hon får inte gympa, spela fotboll, simma och plaska.

I en dom i länsrätten berättar en flicka att hennes pappa gömmer hennes mobil, att han låser in henne, att han slår och hotar henne: ”Jag ska skriva ut dig från gymnasiet.” ”Jag ska säga upp ditt svenska medborgarskap.”

Men det är inte bara tjejer som lever under hedersrelaterat förtryck och våld i Sverige. Det gör killarna också, men på ett annat sätt.

Här är några regler som kan gälla för killar:

Han måste bevaka och kontrollera sina systrar.

Han måste gifta sig med någon som är oskuld och har ett ”gott rykte”.

Han tvingas ”straffa” sin syster om hon bryter mot någon av hedersnormerna.

Om killen inte fixar att kontrollera sina systrar enligt regelboken kan familjen straffa honom hårt:

Han kan bli hotad, misshandlad, inlåst, förföljd och bevakad.

Han kan bli utfrusen från sin familj.

Han kan bli bortgift mot sin vilja.

Han kan bli tvingad till att begå brott, att slå, hota och förfölja.

I förra veckan invigdes Origo i Stockholm. Det är en jättesatsning och ett samarbete mellan Stockholms kommuner, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten. Origo är ett resurscentrum som tagit ett samlat grepp för att ge råd och stöd till unga som lever med en hedersrelaterat problematik.

Och man vänder sig till både tjejer och killar. Verksamhetschefen Dilek Baladiz: ”Om vi inte lyckas nå killarna kommer det aldrig att bli någon förändring. Jag brukar säga till killar som förföljer sina systrar: Vill du att dina barn inte ska ha några rättigheter?”

Och Origo har samlat allt på ett ställe: polis, socialtjänst och olika frivilligorganisationer jobbar i samma lokaler och de som behöver hjälp måste inte längre irra runt mellan olika myndigheter.

Behöver du hjälp?

Här är gratisnumret till Origo: 020-25 30 00

Och det är lugnt, numret syns inte på telefonräkningen.