För kvinnorna kommer smällen hem i ett kuvert

KOLUMNISTER

De har varit arbets­lösa eller utslitna.

De har tvingats att arbeta deltid i branscher som har rätt att ställa deltid som villkor.

Och nu kommer tacken: pensionen.

En pension som de inte kan leva på.

Pensionsmyndigheten är tydlig i sina prognoser och hissar röd flagg: hälften av alla kvinnor i Sverige som går i pension kommer att få en ”garantipension”.

Och det betyder att femtio procent av Sveriges kvinnor inte kan leva på sin pension.

Många av dem är ­dömda att leva på en så kallad ”­fattigpension”. Och det ­betyder 6 098 kronor i månaden för kvinnor som är gifta och 7 088 för kvinnor som är ensamma. På de här summorna ska sedan dras 30 procent i skatt.

Och Maria Hemström-­Hemmingsson, huvud­sekreterare i regeringens ­Delegation för jämställdhet i arbetslivet, påpekar att prognosen innebär att ­hälften av alla ­svenska kvinnor tvingas leva på en nettopension på mellan 5 000 och 8 000 kronor.
 

Vad är en garantipension?

Heter det inte inkomstpension, premiepension och tjänstepension?

En garantipension är ett slags grundskydd för dem som haft liten eller ingen ­arbetsinkomst under livet.

Hemström-Hemmingsson: ”Det kan vara en kom­bination av flera saker: det kan vara kvinnor som varit hemma med barn. Det kan vara kvinnor som tagit ut vårdbidrag och kvinnor som varit tjänstlediga. Det kan vara kvinnor som har jobbat deltid, frivilligt eller ofrivilligt. Och det kan vara kvinnor som varit arbets­lösa ­eller gått i förtidspension därför att de varit utslitna.”

Men Maria Hemström-­Hemmingsson poäng­terar att ”fattigpensionen” i första hand handlar om ett strukturellt fel i arbetslivet, ett fel som slår hårdast mot kvinnor.
 

Och det här strukturella­ ­felet i hur arbete värderas och organiseras kommer att förfölja kvinnorna in i nästa generation. I dag ­studerar till exempel fler unga kvinnor än män på ­universitet och högskolor. Och trots att tjejer ­ofta har högre studieresultat, ­kommer de ändå att landa i branscher och positioner där de tjänar mindre än killarna.

Resultat: de får lägre ­pensioner än männen.

Och enligt dagens prog­noser kommer kvinnor som är födda på 70- och 80-talen bara att få 80 procent av männens pensioner.

Varför är det okej?