Ett recept för friskare vård för alla svenskar

KOLUMNISTER

Jag älskar nog vården allra mest.

Tänk, allt man fått hjälp med: Förlossningarna, hjärnskakningarna, bölderna, svimningarna, depressionerna, cancern, ormbetten, vaccinationerna, astman, klådan, benbrotten och hostan som vägrat ge sig.

I krisens bleka andetag har det alltid funnits en vit rock, ett stetoskop, en diagnos, ett recept. Och ibland en säng i en tillfällig vrå, en plats där man fått mosa ner sig under professionell uppsikt i några dagar.

Kan det vara bättre?

Ja, tyvärr.

Personalen går på knä, vårdköer växer och den ojämlika vården brer ut sig som mossa i överfulla korridorer. Och rapporten ”Kommissionen för jämlik vård” ger en dyster bild. Vården skiljer sig ganska rejält mellan kvinnor och män i olika landsting. Och de kallade ”socioekonomiska” skillnaderna gör inte saken bättre.

• Kvinnor mår sämre än män och är mer sjukskrivna i alla yrken. Cirka två tredjedelar av alla sjukskrivningar som är längre än 15 dagar tas ut av kvinnor.

• Trots att kvinnor är sjukare får de sämre behandling än männen.

Och det är stora skillnader mellan landstingen. Är du kvinna får du bäst vård i Halland och sämst i Gävleborg. Är du man har du de bästa prognoserna i Uppsala och de sämsta i Norrbotten.

Mer regionala skillnader: I Jämtland och Västerbotten får bara var femte patient en ”samlad bedömning” efter en operation av tjocktarmscancer. Att jämföras med Västmanland och Gävleborg där nästan alla får det.

I Jämtland tvingas var tolfte kvinna som blivit opererad för bröstcancer att göra om operationen på grund av olika ”komplikationer”. I Uppsala län behöver bara var 127:e kvinna göra det.

Att ha låg utbildning eller att vara född i ett annat land leder inte heller till den bästa vården: Att till exempel få remiss till en specialist eller ett recept på de mest suveräna läkemedlen.

Och enligt Cancerfonden finns det en skillnad i överlevnad mellan fattig och rik: De med den långa utbildningen får bättre vård än de med kort.

Vad är lösningen?

Ja, inte mer massproduktion.

Enligt utredarna är receptet för en friskare vård fler innovationer, mer forskning och bättre kvalitet.

Och det bästa med receptet är att alla kan ta del av det.

Fattig och rik. Kvinna och man. Gotland och Gävleborg. Farmor och morfar och bebis.