Bilden ljuger – dödliga våldet minskar

Foto: Foto: PATRICK PERSSON
En person sköts i ryggen vid en busshållsplats på Eriksfältsgatan i Malmö i oktober förra året. Ett par veckor senare greps Peter Mangs, som vid sidan av detta mordförsök misstänks för tre mord och tretton mordförsök.
KOLUMNISTER

Man skulle ju kunna tro att brottsligheten bara blir grövre och morden fler och fler.

I själva verket har antalet ”fall av våld med dödlig utgång” minskat tydligt, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Sven Granath

Sven Granath, utredare på BRÅ, har undersökt mordutvecklingen i Sverige de senaste 20 åren och är själv överraskad av resultatet.

Det sa han då han i går presenterade sin rapport i en av myndighetens trista möteslokaler.

Antalet fall av dödligt våld – det vill säga mord, dråp och misshandel som leder till döden – brukar ligga runt 90 till 100 per år.

Dystert nog har det grövsta våldet blivit vanligare och vanligare sedan 1950-talet och för den som hänger med i tidningar, radio och tv är det nog lätt att tro att det här är en trend som håller i sig.

Men så är det inte. I själva verket nådde utvecklingen sin kulmen i början på 90-talet, för att sedan avstanna och efter ett par år börja sjunka.

Sanningen är att antalet mord minskat med omkring 25 procent de senaste 20 åren.

Vad beror då detta på?

Granath säger att det är mycket svårt att förklara, men pekar på ett par möjliga svar:

Vi dricker mer än tidigare, men mindre starksprit. Och en bättre akutvård räddar fler våldsoffer.

Ett annat glädjande resultat är att antalet mord på barn halverats. Fyra-fem barn dödas numera om året. Detta beror troligen på att psykiskt sjuka och deprimerade föräldrar får bättre hjälp än tidigare.

Antalet mord inom den organiserade brottsligheten har dock ökat. De här brotten är ofta svåra att utreda, vilket förklarar varför uppklarningsprocenten sjunkit något.

För det är ännu så att det vanligaste mordet är när ett fyllo stoppar en kniv i ett annat fyllo under en spritfest som urartar. Gärningsmannen är ofta för dum eller för full för att fly, vilket gör att en normalbegåvad tioåring med stor sannolikhet kunnat ordna fram tillräckligt med bevis för en fällande dom.

Två tredjedelar av de grövsta våldsbrotten är antingen av detta slag eller inom ramen för familjen eller en relation.

Det är i hemmet kvinnorna löper störst risk. Men det är mest män inblandade i det dödliga våldet. 66 procent av offren och 90 procent av gärningsmännen

är män.

ARTIKELN HANDLAR OM