Nödvändigt med ny undersökning av Breivik

KOLUMNISTER
Anders Behring Breivik.

Det var förnuftigt av Oslo tingsrätt att besluta om ny rättspsykiatrisk undersökning av Anders Behring Breivik. Experternas olika uppfattningar om terroristens mentala tillstånd kan dock mycket väl leda till samma förvirring som rådde kring massmördaren Mattias Flink.

Hur kan vissa psykiatriker komma fram till Att Breivik är för sjuk för fängelse och andra att han är tillräknelig?
Svaret är att rättspsykiatri, lika lite som juridik, är en exakt vetenskap. Experter drar olika slutsatser.
Att Oslo tingsrätt beslutat om en helt ny undersökning må vara extraordinärt, men nödvändigt.
Domstolen som ska ta ställning till de värsta terrorbrotten som drabbat Europa sedan andra världskriget måste ha ett så gediget underlag som det över huvud taget är möjligt.
Och debatten i Norge om huruvida Breivik bör dömas till fängelse eller få vård har varit så infekterad och hård att den i sig riskerade att skapa ett nationellt trauma.
Frågetecknen kom aldrig rätas ut helt, men den osäkerhet som råder nu skulle oavsett dom kunna få allvarliga konsekvenser för det norska folkets tilltro till rättssamhället. Den rättspsykiatriska dispyten påminner om hur läkarkåren delades sedan fänrik Mattias Flink skjutit ihjäl sju personer 1994.
Den rättspsykiatriska utredningen som genomfördes av en överläkare, en psykolog och en kurator kom fram till att Flink för all del led av en personlighetsstörning, men att den inte var så allvarlig: det förelåg inga hinder mot att döma honom till fängelse.
Men socialstyrelsens rättsliga råd gjorde en annan bedömning. Rådet tillmätte den psykiska störningen större betydelse för brottet och kom fram till att det "förelåg medicinska förutsättningar för att överlämna" Flink till rättspsykiatrisk vård.
Fallet vandrade hela vägen upp till Högsta domstolen, där Flink dömdes till livstids fängelse.
En dom som för övrigt innebar att synen på alkoholrelaterade brott ändrades - nu kunde även den som blivit allvarligt störd av berusning dömas till fängelse.