Det dödliga våldet är jämnt spritt över landet

KOLUMNISTER

Att Arboga har drabbats av ytterligare ett misstänkt dubbelmord innebär givetvis inte att småstäder är farliga att vistas i. Morden i Malmö befäster dock många människors bild av den farliga, hårda storstaden.

Sanningen är att det dödliga våldet är jämnt spritt över landet.

Antalet fall av mord, dråp och dödlig misshandel brukar ligga på 90 till 100 per år.

Det är således en mycket ovanlig form av brottslighet, även om det av rapporteringen i tidningar, radio och tv att döma kan se ut som att människor i det här landet mördas till höger och vänster.

Det finns i media också en tendens att beskriva våra tre storstadsområden, nu senast Malmö, som betydligt hårdare drabbat av det grövsta våldet än pittoreska småstäder.

Men om vi tittar på socialstyrelsens statistik så verkar det snarare som att det är landsbygden som bör undvikas.

2010 var Kronoberg som hade flest fall av "döda på grund av övergrepps från annan person per 100 000 döda". Siffran för länet var 2,18.

Faktum är att landsortslän legat i topp varje år sedan millennieskiftet.

Men det är lika fel att dra slutsatser av denna statistik som av beskrivningarna i media. För det är hela tiden olika län som hamnar högts upp, det kan lika gärna vara Jämtland som Jönköping.

På samma sätt som det är tillfälligheter som gör att Arboga drabbats av sitt andra misstänkta dubbelmord på fyra år. På samma sätt som det är en tillfällighet att fem människor dödades i Malmö på bara en månad.

I själva verket är antalet mord ganska jämnt spritt över landet. Det är i regel ett fyllo som stoppar en kniv i ett annat under en spritfest som urartat. Sådant sker, som bekant, i Haparanda såväl som i Göteborg.

Vi vet ännu inte vad som ligger bakom de senaste morden i Arboga, men vi vet att flera av dödsskjutningarna i Malmö är resultatet av uppgörelser inom den organiserade brottsligheten.

Det sistnämnda är däremot ingen slump. För även om antalet mord har sjunkit de senaste 20 åren så har de blivit vanligare att yrkeskriminella dödar varandra.

Och gangsterkrigen är i allt väsentligt ett storstadsfenomen.