Dags att skrota nämndemannasystemet

KOLUMNISTER

Det borde gå att begripa att den som sitter i polisnämnden inte ska döma i målet mot Södertäljenätverket.

Det pinsamma trasslet kring Sveriges dyraste rättegång genom tiderna visar med all önskvärd tydlighet att vi inte ska ha ett system där amatörer har ett avgörande inflytande.

Att värna rättsäkerheten även för mördare och yrkesförbrytare och under protester från polis, åklagare och tingsrätt riva upp en dom som kostat samhället över 200 miljoner leder inte till många popularitetspoäng.

Allra minst från de många vittnen som under betydande obehag har berättat om nätverket och nu tvingas till domstolen igen.

Men den som suckar eller rent av svär över hovrättens beslut bör fråga sig om han eller hon själv skulle vilja ställas inför en domare som kan ha bestämt sig för att åklagaren har rätt innan rättegången ens har börjat.

Det vill ingen av oss. En rättvis prövning utan förutfattade meningar är ett minimikrav på en rättsstat som gör anspråk på anständighet.

I det aktuella fallet har en av domarna suttit i polisnämnden i Södertälje och varit med på sammanträden där det innan processen inleddes har rått enighet om att nätverket existerar.

Domaren deltog sedan i de överläggningar som utmynnade i att åklagaren ansågs ha bevisat ligans existens, vilket i sin tur utgjorde grunden för många av de fällande domarna.

Att finna denna omständighet problematisk är inte nitiskt i överkant. Hovrätten har fattat ett korrekt beslut.

Vem bär då ansvaret för detta schabbel? Borde inte juristdomarna ha bättre koll på nämndemännen då ett så här stort och viktigt mål ska avgöras?

Sanningen är att lagmannen innan rättegången inleddes underströk betydelsen av att domarna rannsakade sig själva och noga tänkte igenom om de kunde anses vara jäviga. Nämndemannen sa inte ett pip.

Det är med andra ord en politiskt tillsatt amatör som bär ansvaret. Vilket än en gång belyser problemen med nämndemannasystemet. En utbildad jurist, tränad i bland annat jävsfrågor, hade knappast visat prov på denna okunnighet. 

Vi har haft nämndemän i flera hundra år i Sverige. Det är ett system som bygger på den viktiga tanken att domstolarna inte ska vara juristernas privata lekstuga. Andra sätt att tänka och resonera behövs, överläggningarna tjänar på att perspektiven förskjuts.

Redan faktumet att tillsättningen sker politiskt är problematiskt. Maktdelninsprincipen - att den lagstiftande och dömande makten hålls i sär - är ett fundamentalt begrepp i de moderna demokratierna. Polerna uppväger och kontrollerar därmed varandra.

Ett annat problem är att kompetensen brister. Vi låter bara utbildade tandläkare borra i våra tänder. Vi ser helst att en rörmokare fixar våra vattenläckor. Men om vi riskerar livstids fängelse så ska vi acceptera att dömas av amatörer.

Jag har läst tillräckligt många hårresande tingsrättsdomar för att veta att juristerna ibland röstas ner av nämndemän som tror sig veta att det inte kan uppstå rök utan eld, domar som sedan rivs upp av eniga hovrätter.

Cirkusen kring Södertäljemålet är bara ytterligare ett av många exempel på hur tokigt det kan bli då amatörer dömer.

Det är hög tid att reformera detta system.

ARTIKELN HANDLAR OM