Mangs-målet är långt ifrån Södertälje

KOLUMNISTER

Är även nämndemannen i Peter Mangs-målet jävig?

Jag tror inte det: likheterna med Södertälje är inte så stora som det har framställts. 

Oisin Cantwell.

Sedan schabblet i rättegången mot det kriminella nätverket uppdagades poppar det till försvarsadvokaters och journalisters förtjusning upp potentiellt jäviga nämndemän till höger och vänster.

I ett stort narkotikamål på Gotland överväger försvaret att kräva att rättegången tas om då det visade sig att en av domarna även är ordförande i polisnämnden. Och TV 4 rapporterade i går olycksbådande att inte mindre än fyra nämndemän i Malmö är ledamöter i nämnden.

Det är på sin plats att påminna om att det är allt annat än ovanligt att politiker har just dessa två uppdrag samtidigt och att det i sig inte har ansetts utgöra ett problem.

Om det inte var tillåtet att på ett övergripande plan prata om brottslighet och polisiära frågor skulle det nämligen snart finnas fler jäviga nämndemän än vad det finns människor på T-centralen i rusningstrafik.

I Södertälje var situationen dock problematisk. Hela åtalet byggde på att det fanns ett nätverk. Det hade till exempel blivit svårt att få ligaledaren dömd till livstids fängelse för anstiftan till mord utan att först övertyga domstolen om att de åtalade ingick i samma kriminella grupp.

Att en av nämndemännen i flera sammanträden i polisstyrelsen precis före och under rättegången hade lyssnat på föredrag av högt uppsatta polischefer om att ligamedlemmarna har avslöjats och häktats är inte bra.

Det blir för oss utomstående omöjligt att undvika att fråga oss om inte denne domare har tagit intryck av det han har fått berättat. Därmed är förtroendet rubbat. Därmed är det jäv.

I Malmö är situationen annorlunda. Nämndemannen deltog i tre möten i polisstyrelsen hösten 2010. Till skillnad mot i Södertälje ganska långt innan rättegången inleds.

I det första sammanträdet pratades det löst om ”skott mot bussar”. I det andra, efter att polisen på en presskonferens hade avslöjat att det kan vara en seriemördare som härjar, redogjorde en polisintendent ”för det stora antalet skjutningar” och beskrev ”hur arbetet är organiserat”.

Det var först i det tredje och sista mötet som Mangs diskuterades, av det enkla skälet att det var först då han hade gripits.

I protokollet står det att "polisnämnden uttrycker sin uppskattning över polisens över polisens professionella arbete."

Få saker är så vanskliga som att förutspå en domstols beslut. Den som har fel ser ut som en idiot. Men jag tror inte att det föreligger jäv. Mötena ligger för långt tillbaka i tiden och informationen är för allmän för att det ska vara rimligt att ifrågasätta opartiskheten.

Nämndemannen hade varit tvungen att bo på mars för att undvika att genom tidningar, radio och tv få samma information som han fick på sammanträdena: skjutningarna i Malmö dominerade vid denna tid nyhetsflödet.

Men detta innebär inte att jag tycker att advokaten som har lämnat in anmälan är ute och cyklar.

En central fråga i rättegången var om morden och mordförsöken begicks av en person eller flera gärningsmän. Två av föredragen i polisnämnden pekade onekligen entydigt åt ett håll.

Alldeles oavsett vad rätten kommer fram till är det dock illa att denna diskussion över huvud taget behöver föras.

Nämndemän har helt enkelt ingenting i polisnämnden att göra.