Juridiskt lotteri då läkare blir domare

KOLUMNISTER

Friande dom eller fem års fängelse – helt beroende på vilka medicinska teorier som är på modet för dagen.

Det är lika skrämmande som det låter.

Oisin Cantwell.

2008 ansåg rättsliga rådet, en sammanslutning experter som sorterar under Socialstyrelsen, att spädbarnet hade skakats till döds.

Fyra år senare anser samma experter att "det är möjligt" att hjärnskadorna uppkom av misshandel, men att de lika gärna kan förklaras på annat sätt, som att flickan var föddes för tidigt under en besvärlig förlossning och sannolikt drabbades av blodförgiftning och gulsot.

Inget kan vara värre än att uppleva sitt barns död, brukar det heta. Det stämmer inte. Ännu värre är att dömas till ett hårt fängelsestraff av det enda skälet att det medicinska kunnandet för dagen inte kunde förklara ditt barns död på något annat sätt än att du dödade det.

För det är precis vad som har hänt i detta fall. Juristerna har varit helt i händerna på experterna, vars utlåtanden var avgörande för att åklagaren skulle gå till domstol.

Några få år senare rekommenderar riksåklagaren att mannen som har avtjänat ett femårigt fängelsestraff ska få en ny rättegång. Det är ett självklart beslut: den åklagare som hade väckt åtal med hänvisning till att några professorer mumlar om att flickan möjligen skakades till döds hade blivit utskrattad.

Detta är ett juridikens lotteri, ett liv i ruiner och evig social skam eller att lära sig leva med sorgen och så småningom kunna resa sig och gå vidare.

Mötet mellan juridik och medicin leder ibland till hopplösa situationer. Att läkare ibland i praktiken blir domare är å ena sidan mycket riskabelt, det är en ordning som sätter rättsäkerheten ur spel. Men det ligger å andra sidan i sakens natur att juridiken ibland måste luta sig mot den medicinska vetenskapen för att över huvud taget kunna dra slutsatser.

Det kan dock inte vara för mycket begärt att såväl domare som läkare känner ödmjukhet inför faktumet att dagens sanningar kan vara morgondagens hokus pokus.