Visa Englas mamma nåd

KOLUMNISTER

Att Englas mamma skulle förlora kampen mot staten var väntat.

Men kunde inte Justitiekanslern ha efterskänkt Carina Höglunds rättegångskostnader?

Tvistemålet mellan Carina Höglund och staten ser vid en första anblick ut att ha en självklar utgång.

Hade Engla levt i dag om polisen varit mindre usel och gripit Anders Eklund redan efter det att han mördade Pernilla Hellgren åtta år tidigare?

Ja, naturligtvis. Han hade då suttit inspärrad och inte kunnat göra den lilla flickan något ont. Det har även Rikspolisstyrelsen, som har granskat utredningen och kommit fram till att en förskräcklig mängd mer eller mindre misstag begicks, indirekt kommit fram till.

Prejudikat vore intressant

Men den juridik som en domstol har att rätta sig efter handlar inte om vad som är självklart och enkelt.

Stockholms tingsrätt konstaterar att även om Eklund, vars namn på ett tidigt stadium ingick i Pernilla-materialet, hade förhörts så är det inte säkert att det förelegat laglig grund för DNA-undersökning. Och utan en sådan hade det knappast gått att få honom fälld och inlåst. 

Att Carina Höglund inte får gehör för sitt krav på 1,8 miljoner kronor är på intet sätt förvånande.

Det prejudikat som hade kunnat skapas i händelse av seger är för all del intressant. Alla de som har drabbats av Quick-domarna, de anhöriga till Helén Nilsson och Jannica Ekblad, mördade av Ulf Olsson...listan kan göras lång.

Juridiskt schizofrent

På ett mänskligt plan är det omöjligt att inte sympatisera med tanken att polisutredningar som är så usla att människor får sina liv förstörda ska kosta samhället betydande summor, men kostnaderna skulle bli oerhörda.

Att Carina Höglund förlorade innebär dock inte hennes kamp har varit förgäves. Hon har satt fingret på viktiga punkter, riktat strålkastarljuset mot brister i samhället.

Det är till exempel schizofrent att Justitiekanslern, en myndighet vars främsta uppgift är att granska myndigheter, i detta fall var statens försvarsadvokat och med näbbar och klor kämpade mot att polisens inkompetens skulle leda till skadestånd.

Och det är allt annat än orimligt att begära att staten kunde ha varit något mindre reflexmässigt byråkratiskt än att kräva Höglund på rättegångskostnaderna.

Obefogad oro

Möjligen fanns en oro för att ett humanitärt efterskänkande av kostnaderna skulle leda till att varenda människa som har utsatts för usla myndigheter galopperade i väg till närmaste domstol med en stämning, men den är i så fall obefogad.

Engla är ett lika hemskt som unikt fall, risken för ny praxis obefintlig.

Stockholms tingsrätt dömde Höglund att betala JK:s kostnader, 40 000 kronor. Något säger mig att staten var generös som kom fram till denna summa, men det är fortfarande mycket pengar. Englas mamma har säkerligen också betydande kostnader för sin egen advokat.

Låt Carina Höglund, en kvinna som redan har drabbats så oerhört hårt, slippa betala. Visa henne denna nåd.