Misshandel var hatbrott – viktig dom i hovrätten

KOLUMNISTER

Mannen som var med och grundade den islamofobiska organisationen Tryckfrihetssällskapet begick ett hatbrott då han misshandlade två kvinnor i slöja.

Denna principiellt mycket viktiga dom tillkännagavs i dag av hovrätten.

En sommarkväll för några år sedan blev två muslimska kvinnor överfallna, sparkade och slagna av en för dem okänd man utanför akutmottagningen till ett sjukhus i Malmö.

Det fanns goda skäl att tro att det rörde sig om ett hatbrott. Mannen var med om att grunda Tryckfrihetssällskapet, en sekt som tror att Sverige är på väg att förgöras av en allians bestående av sluga muslimer och illasinnade feminister.
 

En person som skyndade till kvinnornas hjälp och brottade ner mannen har vittnat om att denne skrek att "allt är muslimernas fel".

Och en polis som kom till platsen berättade i rätten att mannen dels vägrade att låta sig förhöras av honom på grund av hans tro på islam, dels pratade hatiskt om att muslimer är "nazister som tar våra pengar".

Och varför angrep han just två kvinnor i slöja och inte någon annan av de människor som befann sig på parkeringsplatsen?

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att misshandeln var oprovocerad och att han angrep kvinnorna på grund av deras trosbekännelse.

Det, menar domstolen, innebär att straffet egentligen ska vara högre än vad tingsrätten, som inte höll med om att hatbrott var bevisat, kom fram till.

Mannen borde dömas till två månaders fängelse, men hovrätten tar hänsyn till att han har fått sparken som lärare och fastställer därför den första domen, villkorligt med samhällstjänst.
 

Det här är ett lika glädjande som viktigt avgörande. Malmö tingsrätt slog nästan knut på sig själv i sin iver att komma fram till att det inte rörde sig om hatbrott.  

Att mannen skrek "ni förstör landet" gick av någon egendomlig anledning inte att tolka som att han syftade på kvinnornas tro eller etnicitet.

I domskälen redogjordes det inte ens för vad det viktiga vittnet som brottade ner mannen hade att säga.

Och polisen som berättade om gärningsmannens islamofobiska hat? Han viftades bort. Då han kom till platsen först i efterhand var det kränkande utfallet mot honom inget bevis för att motivet för våldet mot kvinnorna var hat.

Det är och måste vara svårt att bevisa hatbrott. Vem vet vad som rör sig i en annan människas huvud? Men Malmö tingsrätt lade bevisribban för högt.

Dagens dom utvidgar praxis inom området. Beteendet före och efter ett brott får betydelse.

Men dagens dom är framförallt en seger. En seger för två kvinnor, för Sveriges samtliga muslimer, för oss alla.

I ett civiliserat samhälle ska det vara värre att angripa en människa på grund av hennes tro, sexuella läggning eller hudfärg än om det sker av andra skäl.

Det handlar ytterst om något så grundläggande som alla människors lika värde.  

ARTIKELN HANDLAR OM