Cantwell: ”Ingen enkel nöt att knäcka”

Oisin Cantwell om FN:s resolution

KOLUMNISTER

Vad betyder FN:s resolution som förbjuder terroristresor för Sverige?

Strängt taget ingenting: en svensk lag kommer med all sannolikhet att stiftas ändå.

Det är inte svårt att sympatisera med tanken att världen måste ta itu med den betydande mängd krigare som reser till olika konfliktområden i  företrädelsevis Mellanöstern och Afrika.

Världssamfundet kan inte bara se på medan terroristorganisationen Islamiska statens fortsätter sina fruktansvärda övergrepp i Irak och Syrien med mördarförband inte sällan rekryterade bland våldsbejakande islamister i västvärlden, däribland Sverige.

De bidrar, för att tala med FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, till en skräckens och terrorns drivhus.

Tillåter militära åtgärder

Vad betyder då resolutionen för Sverige?

Utkastet är å ena sidan bindande för FN:s 193 medlemsländer och hänvisar dessutom till kapitel sju, som tillåter militära åtgärder om internationell fred och säkerhet hotas.

Det är å andra sidan vagt formulerat och bygger på en "djup oro över det akuta och växande hot som utgörs av tillresta terroristkrigare".

Dessa krigare, får vi lära oss, är de individer som reser till andra stater än där de bor eller har sitt ursprung för att "genomföra, planera, förbereda, eller delta i terroristhandlingar".

En diffus formulering som troligen behövdes för att ena säkerhetsrådet och som samtidigt avslöjat hur svårt det är med gränsdragningar i detta sammanhang.

För vem är egentligen terrorist? Ska den svenske läkare som åker till Syrien för att bidra till de humanitära insatserna och vårdar skadade IS-soldater straffas?

Något säger mig att Barack Obama, som har drivit fram resolutionen, inte hade tänkt sig att det ska bli förbjudet att ansluta till den terroristklassade kurdiska gerillan PKK. Organisationen är nämligen en av USA:s allierade i kampen mot IS.

Kan leda till att svensk lag skrivs om

Världen förändras snabbt och historien lär oss att den som ena dagen är terrorist nästa dag kan ses som hjälte i vita huset.

Carl Bildt säger att resolutionen kommer att leda till att svensk lag måste skrivas om. Det är möjligt att utrikesministern har rätt. Det är också möjligt att han har fel.

Faktum är att det redan i dag enligt svensk lag är förbjudet att planera eller delta i terroristhandlingar.

Det föreslagna förbudet kan dessutom hamna i konflikt med mänskliga rättigheter om fri förflyttning och föreningsfrihet. En grundläggande tanke i Sverige har alltid varit att det som kan vara förbjudet är vad en person gör, inte medlemskapet i en organisation i sig.

Helt säkert är det inte att Sverige kommer att genomföra förändringar. Riksdagen har tidigare ryckt på axlarna åt FN:s krav på att förbjuda rasistiska organisationer och hänvisat till lagarna om hets mot folkgrupp och hatbrott.

Men något säger mig att den nuvarande terrorlagstiftningen kommer att utvidgas.

La förslag om att förbjuda terroristresor

Dels för att Sverige sedan den 11 september med ivrigt viftande på svansen har följt USA:s rekommendationer om diverse inskränkningar i friheten i den globala kampen mot terrorismen.

Dels för att såväl partier i alliansen som socialdemokraterna under valrörelsen lade förslag om att förbjuda terrorresor.

Att stifta en lag som å ena sidan stoppar människor att ansluta till organisationer som understödjer grova förbrytelser och som å andra sidan uppfyller kraven på rättssäkerhet, är inte fel. Men det blir ingen enkel nöt för justitiedepartementet att knäcka.

Det finns goda skäl att befara att lösningen blir ännu en av dessa godtyckliga paragrafer som har dykt upp i lagen sedan skyskraporna föll och som aldrig kommer att drabba någon blond Johan, Kalle eller Nisse, hur suspekta organisationer de än tillhör.