Det går att begära mer av vår justitieminister

Morgan Johansson har en hel del vettiga idéer om en anständig kriminalpolitik, men han har inte uträttat mycket.
KOLUMNISTER

Morgan Johansson har fattat ett beslut!

Visserligen bör det finnas viktigare saker att lagstifta om än fejkade polisbilar, men att justitieministern över huvud taget visar handlingskraft är en god nyhet.

Johansson tillsatte i går en utredning om ”lagstiftning mot att framföra fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon”. Det är ingen dålig idé.

Att en bandidosledare lagligt kan köra omkring i ett fartmonster på 500 hästkrafter med ordet ”polis” i samma typsnitt som polisens på bilens sidor är inte klokt. Allmänheten ska kunna känna sig trygg i förvissningen om att det som ser ut som ett utryckningsfordon också verkligen är det.

Möjligen finns det dock viktigare saker att ta itu med i kampen mot den organiserade brottsligheten, men låt mig återkomma till det och först backa tillbaka till valrörelsen.

Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson gick till val på att hårdare tag inte löser allt och ville satsa mer på det förebyggande arbetet. Johansson pratade även om stärkt skydd för brottsoffer och om ökad satsning i bekämpandet av den grova kriminaliteten.

Detta är en god syn på rättspolitik, även om det alltid finns skäl att vara misstänksam mot socialdemokrater som ifrågasätter nyttan av skärpt lagstiftning. Det krävs ofta mikroskop för skilja en s-märkt justitieminister från en moderat sådan.

Vad har då Johansson uträttat sedan han tog över efter Beatrice Ask? Inte mycket, visar en genomgång av justitiedepartementets förehavanden.

Det justitieministern trots allt har fått ur sig går att dela upp i sex kategorier.

1. Det som är bra. Till exempel har BRÅ fått i uppdrag att se över hur det brottsförebyggande arbetet ska förbättras. En ny nationell handlingsplan ska tas fram.

2. Det meningslösa. Visst går det att förbjuda sexköp utomlands, men polisen i Amsterdam eller Bangkok lär inte avsätta resurser till att jaga svenska torskar.

Införandet av begreppet "synnerligen grov våldtäkt" ser bra ut på pappret, men är en typ av luftprodukt som politiker tar till då de vill visa handlingskraft.

Alliansen drev igenom synnerligen grov misshandel, ett brott domstolarna nästan aldrig dömer för. Det är nämligen inte helt lätt att avgöra var gränsen går och domare, som är ett försiktigt släkte, tenderar därför att lägga sig på den lägre nivån.

3. Det vi ska tacka EU för. Att regeringen har lagt en proposition om att stärka brottsoffers rättigheter är utmärkt, men är något som Bryssel har bett oss göra. Detsamma gäller en annan god reform som har initierats, nämligen åtgärder för att underlätta den sociala återanpassningen bland EU-medborgare som har avtjänat fängelsestraff.

4. Arvegods från alliansen. Mest kända exemplet är kriminalisering av terroristresor.

5. Det obskyra. Det ska bli lättare att dra fram ledningar över tomtgränser och lantmäterisammanträdena ska moderniseras.

6. Skrotandet av vettiga utredningar som alliansen tillsatte. En om en mer flexibel kriminalvård, en om en effektivare rättskedja.

Efter sex månaders regeringsinnehav finns med andra ord inte mycket som har gjort avtryck.

I rättvisans namn bör det påpekas att justitieministern inte har innehaft posten särskilt länge. Möjligen är det även så att koalitionspartnern miljöpartiet, som vid sidan av vänsterpartiet har den mjukaste framtoningen i dessa frågor, krånglar till det.

Dessutom torterar en närmast manisk opposition i justitieutskottet departementet med tillkännagivanden som alla måste hanteras.

Nu senast en populistisk idé om att ändra den villkorliga frigivningen från två tredjedelar till tre fjärdedelar, en dumhet som säkerligen tillfredställer delar av allmänheten men som sannerligen inte leder till att återfallen i brott minskar.

Att Sverige numera har en justitieminister som inte likt en papegoja svarar hårdare straff på alla frågor har lett till att jag sover aningen mindre uselt om nätterna. En hel del av Morgan Johanssons idéer är vettiga och han har ännu har gott om tid att formulera en anständig kriminalpolitik.

Men det går att begära mer.