Tågkaos i Stockholm kostar sex miljarder – per år

1 av 7 | Foto: P-O SÄNNÅS
KOLUMNISTER

Så är resenärerna än en gång vansinniga på SJ och Trafikverket.

Men det stora problemet för Sverige är då kollektivtrafiken i Stockholm strular. 

Det känns som att det numera är tågkaos var och varannan dag. För ett par veckor sedan tillbringade jag sex timmar på ett snabbtåg från Göteborg till Stockholm. Bara den sista sträckan, från Södertälje, en resa som brukar ta drygt 20 minuter, tog en och en halv timme.

I dag var det dags igen. En trasig växel vid Stockholm södra har lett till elände i stora delar av landet.

Inställda tåg, kraftiga förseningar, köer, uppgivenhet, för att inte säga ilska.

Kostar oerhörda summor

Tidningar, radio och tv rapporterar för fulla muggar om kaoset och jagar ansvariga politiker att ställa mot väggen.

Det är helt i sin ordning, resenärerna behöver information och problemen kostar samhället oerhörda summor.

Men det finns ett ännu större problem som av någon anledning tenderar att glömmas bort, nämligen kollektivtrafiken i Stockholm.

SL står för mer än hälften av Sveriges resande. Varje dag nyttjas huvudstadens tåg och bussar av lika många människor som på sträckan Göteborg - Stockholm under ett år, för att ta ett exempel.

Sex miljarder per år

När pendeltåg ställs in och det blir stopp i tunnelbanan blir problemen stora. Beräkningar visar att varje timme en person är försenad leder till 300 kronor i samhällsekonomisk kostnad. Det kanske inte låter så mycket, men enligt en uträkning som myndigheten Trafikanalys har gjort blir notan sex miljarder per år.

Problemen är dock större än så. Stockholm är navet i hela landets ekonomi och om människor känner att SL inte är att lita på minskar viljan att flytta till huvudstaden. Det påverkar bostadsmarknaden. Det påverkar arbetsmarknaden. Det påverkar Sverige. Det är kostnader som är värre och mycket mer långsiktiga än notan för varje enskilt kaos.

Landstinget ska spara

Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, säger att problemet är att förseningarna å ena sidan är frekventa och å andra sidan oförutsägbara. Om det är snöstorm så räknar vi ju med att det blir störningar. Men kaoset kan ju lika gärna bryta ut en behaglig vårdag. 

Bara i mars i år ställdes 700 turer in med pendeltåget. Tio gånger fler än under samma månad förra året.

I det läget har den politiska ledningen för Stockholms läns landsting beslutat att spara några hundra miljoner kronor på kollektivtrafiken. Färre pendeltåg, färre bussar, färre tunnelbanetåg. Besparingar som knappast gör det lättare att ta sig från hem till arbete.

Larmet viftades bort

Landstingsrevisorerna varnade redan för flera år sedan för hur SL:s ekonomi sköttes, men larmet viftades undan av ansvariga politiker.

Huvudstadens infrastruktur är högt utnyttjad. Pendeltåg trängs med fjärrtåg och godståg på spåren. 800 000 personer reser varje dag med kollektivtrafiken. Den behöver byggas ut. Informationen till resenärer då knas uppstår måste bli bättre. Ersättningstrafiken behöver förbättras.

Detta är en angelägenhet för hela landet.