Domen skickar en viktig signal

KOLUMNISTER

Livstids fängelse för terrorbrott.

Dagens dom i Göteborgs tingsrätt skickar en stark och viktig signal till människor som planerar att åka till Irak eller Syrien för att ansluta till något mördarförband.

Al Amin Sultan (till vänster) är en av männen som döms till livstids fängelse för terrorbrott i Syrien.

Att de två männen blev fällda förvånar inte.

Åklagare Agnetha Hilding Qvarnströms bevisning, som i allt väsentligt handlar om några filmer där två män får sina halsar avskurna någon gång under våren 2013 i ett industriområde utanför Aleppo i Syrien, är stark.

Visserligen var männen maskerade under morden, men åklagaren ansåg att röstanalyser och en tatuering i tumvecket på den ena av dem bevisar att de var på plats.

Tingsrätten delar den uppfattningen.

Men att ha varit närvarande är inte tillräckligt för att få männen fällda för mord. Det var nämligen andra personer än de som har ställts inför svensk domstol som höll i knivarna.

Domarna anser dock att männen varit så pådrivande och delaktiga att de är medgärningsmän. Ett begrepp som enligt lagen kan användas då flera personer har begått ett brott "tillsammans och i samförstånd".

Återstår då för tingsrätten att resonera kring om morden är att betrakta som terrorism eller ej. Den svenska terrorbrottparagrafen är inte ett under av klarhet, och åklagaren var inte själv helt säker på saken.

I ett alternativt yrkande krävde därför Hilding Qvarnström att männen skulle fällas för folkrättsbrott. Det innebar i detta fall att de åtalade tillhört en väpnad grupp som gjort sig skyldig till svåra överträdelser av Genèvekonventionen.

Göteborgs tingsrätt anser det vara terroristbrott. Avsikten med att döda männen var att "injaga allvarlig fruktan hos befolkningen" samt att brotten "allvarligt kunna skada staten Syrien".

Detta eftersom männen som har mördats inte har någon koppling till strider och att det är uppenbart att filmen ska skrämma andra. På filmen hörs flera rop om att offren är "otrogna", att de inte tillhör den rätta läran.

När domstolen väl ha konstaterat att de åtalade är skyldiga till mord och terrorism är livstidsstraffet närmast en självklarhet.

Enligt svensk lag var visserligen straff på upp till 18 års fängelse det normala vid mord då brotten begicks. Livstid var förbehållet de allvarligaste fallen.

Men med tanke på att det var fråga om två mord, att offren måste ha känt extrem dödsångest och att det handlar om terroristbrott kunde det inte bli fråga om någonting annat än lagens strängaste straff.

Detta är en mycket viktig dom. Den har någonting allvarligt att säga unga människor som har radikaliserats och drömmer om att förena sig med Islamiska staten eller något annat mördarförband i mellanöstern.

Det är en dom som påminner om att grova brott kommer att straffas av Sverige, även om de begås i andra länder och i något inbillat heligt syfte.

Vi kommer att se liknande rättegångar framöver, då det pågår ett antal förundersökningar om grova förbrytelser som har begåtts i Irak och Syrien.

I den svenska debatten framställs det ofta som att lagen inte räcker till och därför måste utvidgas och skärpas.

En betryggande parlamentarisk majoritet delar denna uppfattning, vilket dessvärre har lett till att dåligt genomtänkta paragrafer är på väg att stiftas.

Terroristresor ska kriminaliseras, trots att det redan i dag är olagligt att planera att åka till oroshärder och begå terrorbrott.

Även finansiering av terrorism är förbjudet, ändå ska lagen spetsas till. Närmast förtvivlat har Röda korset slagit larm om att kriminalisering av alla typer av stöd till dem som för närvarande uppfattas som terrorister - sådant kan snabbt förändras - hotar de humanitära biståndsorganisationernas arbete.

Men oavsett vilka lagar vi har så kommer det grundläggande problemet att finnas kvar. Brott ska bevisas, vilket inte minst då de begås i kaotiska länder där Sverige inte kan bedriva förundersökning är svårt.

Politiker kan visa hur mycket handlingskraft de vill, domarna kommer även i fortsättningen vara jobbiga typer som i möjligaste mån vill undvika att bura in oskyldiga i fängelse och petigt påpeka att det krävs bevis.

Dagens dom kommer att överklagas. Det är möjligt att den inte står sig i hovrätten. Konstigare saker har hänt. Men det beror i så fall inte på att lagstiftning saknas. Det beror på att åklagarens filmer inte ansågs vara tillräckliga.

Att i denna panikslagna tid få en normalbegåvad lagstiftare att överge sin tro på straffrättens välsignelse är dock i princip omöjligt.  

LÄS OCKSÅ: Värvas till IS – i svenska städer

Hundratals svenskar har rest till Syrien för att strida för IS.

   Aftonbladet har granskat rekryteringen till terrorsekten – som pågår mitt i svenska städer:

Foto: Jerker Ivarsson
Abraham är omkring 30 år och uppvuxen i norra Göteborg. ”Den som dör som martyr slipper guds prövningar”, förklarar han sin och hans vänners syn på döden.

 ”Göteborg – ett skafferi med kanonmat till IS”

7 mars 2015. En av jihadisternas största rekryteringsbaser.

Här värvas vi att åka till IS ”kalifat”

24 juni 2015. Vi avslöjar: så rekryteras unga svenskar till IS

Han får unga att kriga för terrorarmén

22 maj 2015. Hjärnan bakom IS värvningar i Stockholm