Rättegången som journalister glömt

KOLUMNISTER

I säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt fortsatte i dag rättegången som journalisterna har glömt bort.

Den handlar om tio män som misstänks för varierande grad av medverkan i grova brott som har riktats mot socialkontor i Botkyrka. 

Dessutom har en kvinna ställts inför rätta, men av rädsla sitter hon i en annan sal och följer förhandlingen via videolänk.

Bakgrunden:

Efter ett tvångsomhändertagande av en liten pojke i våras utsattes tre socialkontor i Botkyrka för sammanlagt fem mordbränder.

Flaskor med brännbar vätska har kastats mot fastigheterna och brinnande bildäck har placerats utanför en entré.  Skador för sammanlagt 2.8 miljoner kronor.

Dessutom överfölls en socialsekretare och blev fasthållen. Senare sattes hotfulla lappar upp vid hennes bostad och hennes bil vandaliserades.

Mycket grov brottslighet, med andra ord. Systemhotande. Ett angrepp på rättssäkerheten. Och inte minst: djupt skrämmande upplevelser för en person vars enda brott är att ha utfört sitt arbete.

I förra veckan utvecklade åklagare Jonas Lövström sin talan. Idag är det försvarsadvokaternas tur att redovisa de misstänktas inställning.

Några av dem medger viss inblandning. Andra nekar helt. "Min klient har endast utnyttjat sin demokratiska rätt att demonstrera", som en av advokaterna uttrycker det.

Gemensamt för många av dem är att de har varit påtagligt generösa med att låna ut sina mobiler till kompisar. Det är i varje fall så de förklarar att deras telefoner har varit uppkopplade nära brottsplatserna vid tiden för attentaten.

På åhörarläktaren trängs släktingar och vänner. Då och då förmanas de att stänga av mobiler och vara tysta av tålmodiga poliser.

Egentligen skulle målet hållas i Södertörns tingsrätt. Men det är för många inblandade för den domstolens lokaler. Ett 40-tal personer: misstänkta, advokater, personal från kriminalvården, tolkar, poliser.  

Efter en paus kommer nya förhållningsorder. Inga åhörare får sitta på första raden. Försök har gjorts att kommunicera med de åtalade, varav några sitter häktade med restriktioner.

Rådman Kajsa Hällje spänner ögonen i en av de häktade och förklarar att han inte får samtala med sin familj på andra sidan glaset.  Han förklarar via tolk att det var hans bröllopsdag i går och att han suttit isolerad i fyra månader.

Märkligt lite har rapporterats i tidningar, radio och tv om denna attack mot samhället. Några artiklar här och där.  SVT Stockholm har varit bättre, men intresset borde ha varit större.

Helt tyst har det inte varit, vilket inte kommer att hindra de konspirationsteoretiker som efter Köln hoppar jämfota av upphetsning från att fira ännu en julafton.

Snarare handlar det om att förortens problem sällan är intressanta. Inte heller de sociala myndigheternas.

Bevisningen bygger i första hand på mobilpositionering och telefonavlyssning. Åklagaren tycker att han har ett fullt tillräckligt material för fällande domar. Advokaterna håller inte med. Det är som det ofta är, med andra ord.

En inte orimlig tanke är att några av dem fälls, andra frias.

Efter advokaternas piruetter var det tänkt att den hotade socialsekreteraren skulle höras. Men hon orkade inte i dag. Förhöret sköts upp och dagens förhandling var över redan vid elva.

Den enda journalisten på plats vandrade tillbaka genom snömodden och dysterheten på Kungsholmen till redaktionen.

ARTIKELN HANDLAR OM