KD:s utveckling är sorglig

Foto: STEFAN MATTSSON
KOLUMNISTER

Kristdemokraternas kriminalpolitiska utveckling är ingen rolig historia.

Nu har partiet gjort ännu ett populistiskt utspel med udden riktad mot invandrare.

"Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott, oavsett om övergreppen begås av unga män från Sverige eller unga män från något annat land", slog KD:s partiledare Ebba Busch Thor och partiets rättspolitiske talesperson Andreas Carlson myndigt fast i en debattartikel i Svenska Dagbladet i går.

Ett krav som väcker frågor. Visserligen råder dessbättre redan juridisk nolltolerans mot sexuella övergrepp, men är tanken att äldre män ska slippa straff? Och även om det är ovanligt så begår ju även kvinnor sexbrott?

En korkad formulering är nu inte hela världen, men fortsättningen av utspelet lämnar dessvärre en hel del övrigt att önska.

Efter att i förbigående ha medgett att sexualbrott inte är en ny företeelse i Sverige beskriver politikerna i närmast apokalyptiska ordalag ett "nytt sorts hot mot kvinnor som vi måste reagera kraftfullt mot".
Ja, ni har redan lyckats lista ut var hotet består. "Det som framkommit nu är att män, huvudsakligen från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan, vid flera tillfällen organiserat sig i grupper för att angripa kvinnor sexuellt och på andra sätt".

Vad Busch Thor har för underlag för att påstå att Sverige plötsligt har drabbats av en farlig kriminell farsot som bara begås av män från en viss del av världen framgår inte.

På Twitter förklarar Kd att informationen kommer ifrån "polisens interna rapporter" och länkar till en artikel i Dagens Nyheter där det påstås att "en stor grupp unga från Afghanistan" ska ha varit inblandade i de sexuella övergreppen på ungdomsfestivalen i Stockholm i somras.

En enda rapport om ungdomar från ett land tycks vara det sammanlagda underlaget för att hävda att män från hela Mellanöstern och Nordafrika ingår i ligor som överfaller svenska kvinnor. 

Inga lagakraftvunna domar. Ingen forskning som bekräftar fenomenet. Ingenting.
En smula besvärande för KD är möjligen den debattartikel som fältassistenten Martin Eidensten i dag har skrivit i Aftonbladet.

Han arbetade själv på We are Stockholm-festivalen och skriver att det "helt enkelt inte är sant" att övergreppen, som polisen hävdat, begicks av "flyktingungdomar företrädesvis från Afghanistan".

Han pratade med utsatta tjejer. Han fick polisens efterlysningar med olika signalement. Hans slutsats är att den enda gemensamma nämnaren var kön.

Det kan givetvis förhålla sig som så att Eidensten har fel och den citerade polisen rätt. Men det råder onekligen olika uppfattningar om vad som hände. Ingen seriös politiker borde ha denna förvirring som underlag för långtgående utpekanden av människor från vissa länder och krav på hårdare lagar.

Vad vill då KD åstadkomma? Utöver det gamla vanliga tjatet om strängare straff så ska invandrare som begått sexualbrott slängas ut ur landet.

Att ställa krav på skötsamhet på människor som Sverige tar emot är i högsta grad rimligt. Inte heller jag någonting emot att invandrare som begår grövre brott kan utvisas.

Till saken hör dock att det redan ligger till på det viset. Enligt utlänningslagen är förutsättningen för att en domstol ska kunna fatta beslut om utvisning av en person som inte är svensk medborgare att den har begått ett brott som kan leda till fängelse och straffet blir hårdare än böter.

Om en person har flyktingstatus är skyddet mycket starkare. Till det finns skäl. Först om det rör sig om synnerligen grov brottslighet och det vore förenligt med allmän fara att låta personen stanna i landet går det att slänga ut honom eller henne.

Den bestämmelsen vill partiet upphäva för en 16-årig som har begått ett brott som troligen skulle leda till böter.

Men det finns ingen anledning att förvånas över KD:s populism. Hårdare tag mot invandrare tycks vara någonting partiet är på väg att sätta i system.
I höstas föreslog Busch Thor ny lagstiftning för hedersbrott. Med en sådan skulle allvaret i brottet tydliggöras.

Den här formen av kriminalitet är dock till sin natur planerad och en titt i brottsbalkens 29:e kapitel ger vid handen att just planering ska anses vara en försvårande omständighet. Lagen ser med andra ord redan allvarligt på hedersbrott.

Almedalen förra sommaren ska vi bara inte tala om. Efter att ha pratat strunt om att det för närvarande är tillåtet för svenska IS-krigare att åka till Syrien och mörda människor krävde Busch Thor att återvändare ska nekas inresa till Sverige utan att beslutet föregås av rättslig process.

Ett förslag som helt bryter mot svensk rättstradition och kraven på rättssäkerhet.

Att det inte är särskilt många år sedan som KD som enda borgerliga parti ville avskaffa livstidsstraffet är i dag svårt att föreställa sig.