Tala om dubbla budskap, Regnér

KOLUMNISTER

Statsrådet Åsa Regnér kallade i dag till presskonferens för att berätta hur mycket regeringen bryr sig om barn.

En otacksam uppgift, då myndigheter och organisationer så sent som i går hade allvarliga invändningar mot hur den rödgröna koalitionen tänker behandla just barn.

Foto: Lotte Fernvall
Åsa Regnér

Ämnet för dagen i pressrummet i Rosenbad var presentationen av en utredning om barns rättigheter, och efter de sedvanliga inledande artighetsfraserna av barnminister Regnér var det dags för utredaren Anita Wickström att berätta vad hon hade kommit fram till.

Wickström är en kompetent jurist med ett cv bestående av olika toppjobb på departement och myndigheter och hon inledde sitt anförande med att till fotografernas glädje låtsas lämna över betänkandet till ministern och förklarade sedan vad uppdraget gick ut på.

Barnkonventionen ska införas i svensk lag, vilket är utmärkt. För trots att Sverige skrev under denna konvention redan 1990 så finns det svagheter i såväl lagstiftning som praxis, något som FN:s barnrättskommitté flera gånger har kritiserat Sverige för.

Om detta ville Wickström berätta. Hon och hennes team har hittat betydande brister. Barnkonventionen har inte fått tillräckligt genomslag hos domstolar och andra myndigheter. Barnens bästa har inte tillräckligt lyfts fram.

Genom att införa konventionen i svensk lag, som exempelvis Norge redan har gjort, skapas ett starkare juridiskt verktyg och barnens bästa sätts tydligare i fokus.

■ ■ ■

Nu är det dock inte så enkelt som att det bara är att klistra in FN:s regler i svensk lag så är allt frid och fröjd. Många av artiklarna i konventionen är vaga och behöver tydliggöras. Dessutom finns en risk för att den nya lagen ibland kolliderar med andra paragrafer.

Inte okomplicerat, ansåg utredaren. Men inte heller omöjligt.

Under resans gång har Wickström upptäckt att många åtal om våld mot barn har ogillats för att smärta inte har kunnat bevisas. Att detta villkor ska vara uppfyllt för fällande dom har ställt stora krav på barnens förmåga att berätta om smärtan.

Därför föreslås en ny straffbestämmelse: misshandel av barn. Smärta ska inte längre behöva bevisas.

Föreställningen stökades föredömligt nog undan på 20 minuter och sedan var det dags för en allmän frågestund som visade sig bli en håglös historia. En enda reporter hade en enda fråga, varefter det erbjöds möjlighet till enskilda intervjuer för tidningar, radio och tv med minister eller utredare.

Min spontana känsla är att detta är ett väl genomfört arbete. Konsekvenser har analyserats. För- och nackdelar redovisas pedagogiskt.

Det påpekas dessutom att lagstiftning inte är allt. Ett kunskapslyft hos berörda yrkesgrupper om vad barnkonventionen egentligen går ut på måste till.

Kort sagt, detta förefaller vara en gedigen utredning.

■ ■ ■

Men det finns ingen anledning att göra vågen för denna i och för sig hedervärda insats. Regeringen har nämligen samtidigt utan att blinka vidtagit drastiska åtgärder som inte minst drabbar barn.

Ta bara remissinstansernas synpunkter på de nya tuffare reglerna för flyktingar. Den avslutades i går och var inte nådig.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg var en av många som inte lät sig imponeras av det eländig hafsverk som ska leda till att permanenta uppehållstillstånd ersätts med tillfälliga samt till en begränsad rätt till anhöriginvandring:

"I sin helhet kan förslagen, som i flera avseenden slår särskilt hårt mot just barn, inte beskrivas på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen".

Allvarlig kritik, men inte överdriven. Regeringen har nämligen helt struntat i den konvention som den nästa dag tänker införliva i svensk lag. Tala om dubbla budskap.

Synpunkter av detta slag tycktes dock inte bekymra minister Regnér, som glatt ställde upp i intervju efter intervju.

Det var trots allt fredag, våren hade kommit till Stockholm och utanför Rosenbad glittrade solen i Norrström.

ARTIKELN HANDLAR OM