”Svårbegripligt att Lasermannen begärs utlämnad”

KOLUMNISTER

Mycket tyder på att John Ausonius utlämnas till Tyskland.

Men om lasermannen fälls för ännu ett mord så bakas påföljden in i det livstidsstraff han redan avtjänar. 

Foto: ANDERS JOHANSSON
John Ausonius i fängelset år 2010.

I februari 1992 mördades 68-åriga Blanka Zmigrod med ett skott i huvudet då hon var på väg hem från sitt arbete på en krog i Frankfurt.

Det här var under den tid då Ausonius sköt människor med utländsk bakgrund samt rånade banker och då han så småningom greps kartlades hans utlandsresor.

Det visade sig att han besökt den aktuella restaurangen och hamnat i dispyt med kvinnan en vecka innan mordet skedde.

Ytterligare indicier saknas inte. Polisens fantombild på skytten liknar Ausonius och en hylsa som hittades på brottsplatsen visade att vapnet var av samma kaliber som ett som han haft i sin ägo.

Men lasermannen, dömd för ett mord, tio mordförsök och nio bankrån, säger att han sålde vapnet i Tyskland innan kvinnan sköts ihjäl och att han inte har någonting med brottet att göra.

Nekat har han för övrigt gjort sedan 1996, då tysk polis delgav honom misstanke om mordet.

Att en domstol i Frankfurt först 20 år senare häktar den misstänkte och begär honom utlämnad är svårbegripligt.

Krister Petersson, åklagaren som har vänt sig till svensk domstol med den tyska begäran, säger att han inte fått intrycket att nya bevis har tillkommit sedan Ausonius för några år sedan senast förhördes.

Kommer han då att lämnas ut?

Det är ett problem för Tyskland att det har gått så lång tid sedan utredningen inleddes. Dels för att bevis i någon mån är en färskvara, dels för att Europakonventionen, som är inkorporerad i svensk lag och som har en ställning som bara är obetydligt svagare än grundlagarna, har en paragraf om att utredningar ska bedrivas så skyndsamt som möjligt.

Och det går inte att ens med den bästa viljan i världen hävda att tysk polis varit snabb med detta ärende.

Å andra sidan är den europeiska arresteringsordern som Tyskland har utfärdat stark. Det är en ordning som tillkom 2002 och får bara användas för att fullfölja ett brottmålsåtal eller en dom och endast om det rör ett brott som ger minst ett års fängelse eller en avkunnad dom som gav minst fyra månaders fängelse.

Syftet med den europeiska arresteringsordern var att ersätta det ofta byråkratiska förfarandet som tidigare präglade de rättsliga systemen inom EU.

Sverige väckte viss internationell uppmärksamhet då tingsrätt och hovrätt i våras vägrade att skicka en narkotikabrottsling till Rumänien.

Orsaken var att fängelserna i Rumänien är så förfärliga att det har ansetts vara jämförbart med tortyr att skicka en person till att avtjäna ett straff i sådan miljö.

Men Tyskland är annorlunda. Tyskland är ett land som respekterar mänskliga rättigheter. Lagen innehåller få möjligheter att frångå den europeiska arresteringsordern och i detta fall finns inte samma typ av formella hinder som i ärenden som rör Rumänien.

Jag tror att Ausonius blir utlämnad. Eller rättare sagt: utlånad. För det är i så fall det han i praktiken blir.

Lasermannen avtjänar redan ett livstidsstraff och en eventuell ny påföljd bakas in i det. Vilket dock inte innebär att en tysk dom inte skulle få konsekvenser för honom.

Ausonius, som har suttit inlåst i 21 år, har flera gånger fått avslag på ansökan om att få straffet tidsbestämt. Ännu en morddom ökar av lätt insedda skäl inte hans chanser att bli fri.

Ett avslut är dessutom viktigt för de anhöriga. Och i händelse av fällande dom blir Ausonius rimligen skyldig att betala skadestånd.

Om några veckor vet vi. Senast i mitten på december ska Södertörns tingsrätt ha fattat beslut.