De har skrivit ut en check på svenska liv

KOLUMNISTER

Är försvarsminister Sten Tolgfors en säkerhetsrisk? Han säger att svenska soldater i Afghanistan snart ska ha tillgång till ambulanshelikoptrar. Han beordrar militären att skicka helikoptrarna.

Militären svarar att de inte är klara än. De har inte varit klara på flera år. Bara Gud vet när helikoptrarna går att använda.

När försvarsministern inte ens kan få fram en ambulanshelikopter – stridigheterna har trots allt pågått längre än andra världskriget – undrar jag hur det går om någon anfaller Sverige. Hittar Tolgfors nyckeln till vapenförrådet?

Vanvettig inkompetens gör inte Tolgfors till en säkerhetsrisk. Det är allvarligare än så.

Svensk säkerhetspolitik byggde tidigare på följande ord: Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Det betydde att Sverige inte anslöt sig till militära pakter och förbehöll sig rätten att stå utanför Europas blodiga konflikter.

Detta gäller inte längre. Senast förra onsdagen sa Tolgfors i riksdagen:

– Kriser ska mötas med andra och hindras från att komma hit.

Riksdagen har avgett en ”solidaritetsförklaring” där vi lovar att bistå till exempel Baltikum om Ryssland anfaller: ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om … ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland (i EU) eller nordiskt land.”

Det är en bonnslug skrivning som undviker att lova militär undsättning men som knappast kan läsas på annat sätt. Riksdagen har skrivit ut en check på svenska liv och deponerat den i Tallinn, Riga och Vilnius.

Hur Sverige blir säkrare genom att sända militära expeditioner till främmande länder förstår inte jag. Det gör oss snarare till ett legitimt mål för vedergällning.

Tolgfors är inte ensam om att ha baxat Sverige bort från en politik som gav oss världsrekord i fred. 200 år. Riksdag och regering är lika ansvariga. Men försvarsministern är den främste representanten för den nya linjen.

Den bygger på önsketänkande. Hur ska kriser ”hindras från att komma hit”? Ska Tolgfors bomba Moskva om Ryssland blir en diktatur styrd av generaler och mafioso?

I väntan på den stunden fortsätter försvarsministern att leta efter en ambulanshelikopter.